Sabina Ćudić: Tražimo kontrolu školarina i prilike za zapošljavanje studenata

tačno.net
Autor/ica 31.7.2017. u 10:32

Sabina Ćudić: Tražimo kontrolu školarina i prilike za zapošljavanje studenata

Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Sabina Ćudić uputila je deset amandmana na Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, kojim želi promijeniti loše rješenje Vlade i osigurati bolji okvir za akademsku zajednicu, a posebno za studente u Kantonu Sarajevo.

“Zatražili smo kreiranje okvira za interdisciplinarne programe, isključili smo Skupštinu iz procesa upravljanja i donošenja smjernica prema visokom obrazovanju, onemogućili dodatne naknade predstavnicima vlasti u ekspertskim grupama, smanjili birokratizaciju izvještavanja visokoškolskih ustanova, omogućili kandidatkinjama i kandidatima da se prijave za više studija prilikom upisa na fakultet. Insistiramo i na kontroli pitanja visine školarina od strane Vlade, kako fakulteti ne bi tu vršili pritisak na studente i mijenjali pravila”, napominje Ćudić.

“Također, utvrđen je amandman kojim se osigurava da redovni studenti imaju pravo na posredovanje u zapošljavanju preko pravnih lica čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sistema visokog obrazovanju. Tražimo da se način i uslovi posredovanja u zapošljavanju utvrde Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovnih studenata. Sada imate haos u kojem beneficije studentskog zapošljavanja najčešće ostvaruju lica koja nisu studenti preko nekontrolisanih agencija kojih ima na desetine u Kantonu Sarajevo. Pravo rješenje je jedan centar za zapošljavanje na jedan univerzitet i uvođenje potpune kontrole u ovaj sistem kako bi se zaustavile malverzacije”, dodala je Ćudić.

“Insistirali smo na pravnom normiranju naučno-tehnoloških parkova kao privrednih društava koja se osnivaju radi komercijalizacije naučnih rezultata i podsticanja saradnje naučnika i privrednika. Tu možemo uključiti naše studente i one koji su tek završili studije, omogućiti specijalizacije, prakse i sticanje vrijednog iskustva. Trenutno imamo situaciju da fakulteti imaju kapacitet, ali nemaju pravni okvir da učestvuju u konkursima i ostvaruju profit. Najbolji takav primjer je slučaj Medicinskog fakulteta koji nije mogao dobiti posao za usluge patohistologije, o kojima su pisali mediji. Ovim stvaramo konačni okvir da se unutar Univerziteta stvori legalni okvir za ostvarivanje prihoda”, zaključila je Ćudić.

Naša stranka će tražiti usvajanje ovih deset amandmana, te se očekuje da će danas pregovarati sa Vladom KS o uključivanju prijedloga u konačno zakonsko rješenje. Ukoliko ovi pregovori ne urode plodom, NS neće podržati prijedlog rješenja i tražit će da se cijeli proces vrati na početak.​

tačno.net
Autor/ica 31.7.2017. u 10:32