PREBACIVANJE ODGOVORNOSTI: Vlada BiH morala je imati spreman novac za kupovinu vakcina

Branka Mrkić-Radević/Žurmal.info
Autor/ica 18.12.2020. u 09:25

PREBACIVANJE ODGOVORNOSTI: Vlada BiH morala je imati spreman novac za kupovinu vakcina

Foto: AA/Ilustracija

Piše: Branka Mrkić-Radević

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost da je osigurala sredstva za nabavku cjepiva protiv COVID -19.

Upozorava ipak da još uvijek razmatra koja su to zakonska rješenja koja mogu biti primjenjena jer sa državnog nivoa nisu bili “blagovremeno obaviješteni” da kompletan iznos sredstava treba uplatiti do 15. decembra.

Također, navode, u potpisanom sporazumu, za koji je ovlastila federalnog ministra zdravstva, rokovi za uplatu rezerviranih doza vakcine, kao i njihovu isporuku nisu precizirani, te se tako sredstva nisu mogla ni planirati u ovogodišnjem budžetu Federacije BiH.

Vlada FBiH uplatila je avans za nabavku vakcina iz sredstava Budžeta Federacije BiH u iznosu od 2.124.800 KM, a prema Instrukciji državnog nivoa, odnosno Ministarstva civilnih poslova BiH.

PREBACIVANJE ODGOVORNOSTI

Nakon što je potpisan ugovor sa Globalnom alijansom za vakcine i BiH pristupila COVAX mehanizmu, državni nivo, entitetske i Vlada Distrikta Brčko potpisali su sporazum kojim se jasno preciziraju obaveze. Taj drugi dokument definisao je na koji način će biti prikupljena sredstva i ko će biti zadužen za praćenje.

Prema Sporazumu, formiran je Koordinacijski odbor kojim predsjedava ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević.

U radu odbora učestvuju ministri zdravstva, a po potrebi predstavnik ministarstava finansija i ministarstava vanjskih poslova. Zadatak odbora bio je praćenje implementacije sporazuma, pa dakle i praćenje osiguranja finansijskih sredstava i uredno obavještavanje:

– Odbor razmatra i odlučuje po svim pitanjima na principima dogovora, saradnje i utvrđenja najboljeg interesa za zaštitu zdravlja i života stanovnika BiH, sukladno dogovorenim uslovima iz ovog Sporazuma.

Vijeće ministara i Ministarstvo civilnih poslova imali su zadatak koordinacije svih aktivnosti postpisnika sporazuma.

Entitetske vlade imale su zadatak osigurati novac, te finansijske garancije.

To što iz Federalne vlade sada navode kako nisu znali da je rok 15. decembar ne može biti opravdanje jer u ugovoru sa GAVI-jem ni u Sporazumu koji su potpisali nije navedeno niti da taj rok neće biti ove godine. Novac i garancija su morali biti spremni.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva naveli su kako je obavezu sredstava prema ugovoru sa GAVI-jem imao državni nivo, odnosno Vijeće ministara.
Upravo zbog komplikovanog ustroja države morao je biti potpisan dodatni sporazum kojim su definisani načini plaćanja entiteta i Distrikta, ali to nema nikakve veze sa GAVI-jem. Ovaj sporazum stvar je domaćih vlasti i institucija i njihovog dogovora o tome kako osigurati novac.

Opravdanje Federalnog ministarstva zdravstva nije utemeljeno jer se upravo tim sporazum precizira ko će i koliko sredstava izdvojiti za nabavku vakcina.

(zurnal.info)

Branka Mrkić-Radević/Žurmal.info
Autor/ica 18.12.2020. u 09:25