Poziv za 35. Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima 2019”

Stela Kapidžić
Autor/ica 3.7.2018. u 10:23

Poziv za 35. Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima 2019”

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je tradicionalni susret umjetnika i građana svijeta.

Prva sezona festivala “Sarajevska zima” realizovana je od 21.12.1984 do 6.4.1985. godine. Za trideset i tri godine postojanja Festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika.

U toku 1407 festivalskih dana “Sarajevske zime” izvedeno je 4,125 programa sa više od 3.500.000 posjetilaca i 43,000 učesnika. Festival “Sarajevska zima” održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta.

Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, Festival “Sarajevska zima” je pokretač i organizator projekta “Sarajevo, kulturni centar Evrope” od 21. decembra 1993. do 21. marta 1994. godine (period između dva kulturna centra Evrope, Antwerpen ‘93 i Lisabon ‘94).

sz

Ovu ideju podržala je Skupština grada Sarajeva i 11 000 najpoznatijih ličnosti iz cijelog svijeta kao i najznačajnije institucije Evrope i Avinjonski festival.IPC -Sarajevska zima organizovali su u tom periodu u više od 100 gradova izložbe,koncerte i debate na svim kontinentima svijeta.

Programi Festivala održavaju se u pozorištima, galerijama, muzejima i koncertnim dvoranama u gradu i na olimpijskim planinama. Festival poziva umjetnike projekt predstavite kao jedan od programa za sljedeće izdanje festival “Sarajevska zima 2019” koji će se održati pod nazivom BUKA I BIJES – NOISE AND FURY 07.02-21.03.2019

Aplikacije za učešće možete preuzeti na ovom linku.
http://sarajevskazima.ba/

Rok za dostavu aplikacija je 15.11.2018.g

Stela Kapidžić
Autor/ica 3.7.2018. u 10:23