KRŠENJE ODREDBI EUROPSKE SOCIJALNE POVELJE

NSCH
Autor/ica 2.7.2018. u 10:50

KRŠENJE ODREDBI EUROPSKE SOCIJALNE POVELJE

Protest Nezavisnih sindikata carinika Hrvatske zbog povrede ravnopravnosti sindikata i kršenja odredbi USTAVA RH i Međunarodnih ugovora, Europske socijalne povelje – Vijeća Europe, objavljujemo u cijelosti.

“Prava na slobodno sindikalno djelovanje, ravnopravnosti sindikata i kolektivno pregovaranje

Poštovani,

Dužni smo Vas upozoriti da je Vlada Republike Hrvatske zajedno sa sindikatima potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 112/17), odnosno tumačenjem odredbi Kolektivnog ugovora, na sjednici održanoj gdje isključivo sudjeluju u Komisiji za tumačenje Kolektivnog ugovora predstavnici Vlade RH i sindikati potpisnici, a nitko drugi, prekršili prava drugih sindikata, koji djeluju u području primjene navedenog kolektivnog ugovora, tumačenjem čl. 94 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, gdje su tumačenjem na sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, izvodom iz zapisnika , citiram; „tumačenje br. 1/94, Povjerenika za zaštitu na radu, sukladno odredbama čl. 94. Kolektivnog ugovora, imenovati isključivo sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike“, sebi pripisali ekskluzivno pravo odlučivanja, ne poštujući ravnopravnost svih sindikata koji djeluju u području primjene navedenog Kolektivnog ugovora.

Takvim postupkom, tumačenjem odredbe čl. 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 112/17), na zajedničkoj sjednici predstavnika Vlade RH i sindikata potpisnika Kolektiv ugovora, pripisali su sebi nepostojeće isključivo pravo odlučivanja, pripisali prednost nad drugim sindikatima, povrijedivši ne samo temeljno pravo ravnopravnosti svih sindikata , na sindikalno organiziranje i djelovanja iz čl. 59. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 i 5/14), nego su „isključivim pravom odluke i izbora“, kao u navedenom tumačenju povrijedili zagarantirana prava drugih sindikata iz odredbi Europske 2 socijalne povelje (NN MU 15/02) posebno iz čl. 5. prava slobode udruživanja i sindikalnog djelovanja i čl. 6. prava na kolektivno pregovaranje, odnosno povrijedili pravo na način da su sebi pripisali isključivo pravo odlučivanja, dali prednost i privatizirali svojevrsno pravo na Kolektivni ugovor, što znamo da apsolutno nije ispravno.

Nadalje, kako je Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) propisano odredbom iz čl. 70. da kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika zaštite na radu, ta odluka i tumačenje Komisije za odredbu čl. 94. KU potpuno je suprotna pravima radnika ili sindikata na sudjelovanju u tome, nego su se predstavnici Vlade RH kao poslodavca i sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike spretno dosjetili kako bi moguće na mjesto povjerenika zaštite na radu ubacili isključivo njima podobne osobe, bez prava drugih sindikata i radnika da u tome učestvuju.

Kako je NEZAVISNI SINDIKAT CARINIKA HRVATSKE prvi i jedini pozivao godinama predstavnika poslodavca iz Ministarstva financija – Carinske uprave, da sukladno odredbi Zakona o zaštiti na radu organizira provođenja izbora povjerenika zaštite na radu, kao i uspostavu Odbora zaštite na radu u Carinskoj upravi, što mu je bila obveza iz odredbe čl. 34. Zakona o zaštiti na radu, kao i tražio posredovanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu više puta u nekoliko zadnjih godina, zbog toga što ravnatelj Carinske uprave, g. Hrvoje Čović nije htio organizirati izbore povjerenika zaštite na radu, kao i osnovati Odbor zaštite na radu u Carinskoj upravi, koji je prestao djelovati 2008. godine, iako je godinama bio pozivan da to učini, tada sumnjamo da se nova odredba KU iz članka 94. koja je tek na snazi i primjeni od početka 2018. godine, nakon potpisivanja, pripremila da se sindikatima potpisnicima u dogovoru s Vladom RH pogoduje, gdje se time daje pravo odlučivanja, koje je iznad zakona, drugih propisa, Ustava RH i odredbi Europske socijalne povelje. Temeljem čl. 141. Ustava Republike Hrvatske, međunarodni ugovori koji su sklopljeni, potvrđeni i objavljeni po pravnoj snazi iznad su zakona. Postoji sumnja da se ovakvim postupkom na štetu radnika ili službenika, posebnim dogovorom i ugovorom, htjelo djelovati na nepropisan način, gdje si je netko pripisao nepostojeća veća prava u odnosu na druge.

Zahtijevamo da se odluke i tumačenje koje je doneseno, na način opisan u ovom dopisu, a koje daje prednost jednima u odnosu na druge sindikate, odmah poništi.”

NSCH
Autor/ica 2.7.2018. u 10:50