Hronologija opstrukcije imenovanja dvorane po Goranu Čengiću

tačno.net
Autor/ica 26.11.2017. u 19:49

Hronologija opstrukcije imenovanja dvorane po Goranu Čengiću

Kad se hronološki poredaju stvari, jasno je da je u slučaju imenovanja dvorane izigrana i demokratija s ciljem da se javni prostor u Sarajevu osiromaši za ime jednog od najvećih humanista ovog grada. Daljnja borba za imenovanje dvorane po Goranu Čengiću je neophodna ne samo zbog njega, već i zbog volje građana.

Donosimo vam kompletanu hronologiju opstrukcija imenovanja sportske dvorane po Goranu Čengiću.

Koldžina inicijativa

„U vezi Vašeg dopisa kojim predlažete da se podigne spomenik, bista ili jednoj od ulica na području Novog Sarajeva da ime Gorana Čengića, istaknutog sportiste koji je mučki ubijen 1992. godine na Grbavici samo zbog toga što je bio spreman stati u odbranu svojih komšija, obavještavam Vas da sam dana 11.02.2008. godine uputio inicijativu Općinskom vijeću Novo Sarajevo da donese zaključak kojim će se sportska dvorana na Grbavici nazvati imenom Gorana Čengića“ – odgovorio je načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo gospodinu Fadilu Vraniću koji je navedeni prijedlog uputio.

Ono što se iz teksta da iščitati jest načelnikova sigurnost da će se dvorana zvati po Goranu Čengiću, jer on ne ostavlja drugu mogućnost otvorenom. Pet godina je prošlo a da načelnik niti bilo ko drugi iz struktura vlasti nije potencirao priču o imenovanju dvorane.

predmet - goran cengic

Pet godina poslije

2013., inicijativu o imenovanju dvorane po Goranu Čengiću podnijela je Sanja Lazar, tada vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo. Načelnik Koldžo, iako i sam podnosilac inicijative iz 2008., inicijativu Sanje Lazar je skrenuo na drugi kolosijek. U „proceduru“. Ta procedura je podrazumijevala javne rasprave unutar mjesnih zajednica.

U periodu 2013-2014 pokrenuta je javna rasprava koja je išla preko savjeta mjesnih zajednica, bez direktnog učešća građana. Javna rasprava je završena, Komisija za mjesne zajednice i javna priznanja sastavila spisak delegiranih naziva dvorane koji nikad nije došao pred Općinsko vijeće da bi se o tom dalje diskutovalo i, eventualno, da bi uslijedilo izjašnjavanje o imenu.

Bezimeno otvaranje dvorane

Dvorana je otvorena 2016. na dan reintegracije Grbavice, bez imena. Izrevoltirani stalnim odgađanjem imenovanja dvorane i znajući da postoji deklarativna politička volja i istinska volja među građanima da se dvorana zove po Goranu Čengiću, u aprilu 2017. 13 općinskih vijećnika iz reda Naše stranke, Građanskog saveza, Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte podnijeli su ponovo inicijativu da se dvorani da ime po njemu.

Odgovor Komisije za mjesne zajednice i javna priznanja u Općini Novo Sarajevo uslijedio je u maju. Na Općinsko vijeće poslali su Nacrt odluku o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici. Odmah u članu 1 Nacrta rečeno je: „Novoizgrađenoj Sportskoj dvorani na Grbavici, Općina Novo Sarajevo, u ulici Zvornička, daje se naziv Sportska dvorana ‘Novo Sarajevo’.“

U obrazloženju Nacrta stoji: „Prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke, Komisija je cijenila da Sportska dvorana ne treba da se zove imenom osobe, već po teritoriji na kojoj se nalazi i utvrdila je prijedlog Odluke da se novoizgrađenoj sportskoj dvorani na području Mjesne zajednice ‘Grbavica II’, da naziv Sportska dvorana ‘Novo Sarajevo’“.

U Nacrtu ne stoji niti jedna riječ o tome zašto je ime teritorija prikladnije od imena čovjeka a svoj sud su bazirali na osnovu mišljenja dostavljenih iz mjesnih zajednica. Ta mišljenja ustanovljena su na osnovu javnih rasprava koje su vođene među članovima njihovih savjeta, ne dakle građana, kako je već spomenuto u tekstu. Mišljenja savjeta su bila da se dvorana treba zvati Goran Čengić, Grbavica i Novo Sarajevo.

Sami savjeti su svoja mišljenja formirali na osnovu dostavljenih im inicijativa o imenovanju dvorane. Jedna je načelnikova, da se dvorani da ime Goran Čengić; druga je inicijativa Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo u kojoj se također predlaže da se dvorani da ime Goran Čengić i treća je inicijativa Općinskog savjeta Stranke za BiH da se dvorani da ime Zamo Dučić.

Primjetno više je onih koji su predlagali Gorana, uključujući i pojedine savjete mjesnih zajednica, a Komisija je ipak favorizirala naziv Novo Sarajevo i stavila ga kao jedini mogući u Nacrt odluke o imenovanju dvorane.

Jadna ili javna rasprava?

Kao takav, s jednim ponuđenim imenom, Nacrt je poslan u novu javnu raspravu koja je održana u junu 2017. godine. O javnoj raspravi javnost je bila neadekvatno informirana. Poziva na nju nije bilo na oglasnim pločama kućnih savjeta niti su mediji učestvovali u animaciji građana da se pojave na zborovima mjesnih zajednica. Sve to je rezultiralo malim odzivom građana te je zbog tog upitna njena validnost.

Razlozi su sljedeći:

  • Održavani su zborovi građana dvije i više mjesnih zajednica iako ta mogućnost Statutom mjesnih zajednica nije predviđena.
  • Nije ispoštovan kvorum. Zbor mjesne zajednice mora brojati 30 ljudi da bi odlluka koja se donese bila validna. Niti na jednom zboru nije ih bilo toliko.
  • Komisiji su dostavljani različiti prijedlozi ispred savjeta mjesnih zajednica i zborova građana, što je nonsens jer se zbor saziva da bi savjet saznao njegovo mišljenje i dalje ga zastupao.

Nakon takvih zborova, zapisnici su stigli pred Komisiju za mjesne zajednice koja je konstatovala da građani u najvećoj mjeri predlažu i podržavaju naziv dvorane Novo Sarajevo. Prethodno spominjani Nacrt psotao je Prijedlog koji je upućen na Općinsko vijeće.

Odbijen amandman za Gorana

Vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija imala je amandman na Prijedlog kojim je željela da se u njega uključi i ime Gorana Čengića. Amandman je odbila Komisija za status i propise uz obrazloženje da je amandman dostavljen s jednim danom kašnjenja iako je činjenica da je amandman podnesen u roku, ali je sjednica pomjerena za dan prije tako da je ispalo kako amandman kasni. Na toj julskoj sjednici glasanje o imenu pomjereno je za sjednicu vijeća za septembar. U septembru je izglasano ime Novo Sarajevo bez mogućnosti rasprave.

Referendum

Na oktobarskoj sjednici Općinskog vijeća zastupnici NS-a, SDP-a, DF-a i GS-a podnijeli su Prijedlog odluke za održavanje referenduma o promjeni imena Sportske dvorana „Novo Sarajevo“ u Sportska dvorana „Goran Čengić“. Prijedlog nije usvojen. Vijećnici SDA su bili protiv referenduma iako je načelnik, koji je također iz SDA, bio prvi podnosilac inicijative da se dvorana zove po Goranu Čengiću.

Sam načelnik u javnosti je osporavao referendum zbog iznosa novca koji u njegovo provođenje treba uložiti zanemarivši činjenicu da se volja građana ne mjeri novcima i da je ona u demokratskim društvima prioritet.

Šta dalje?

Ono sa čime su politički pobornici za imenovanje dvorane po Goranu Čengiću istupili u javnost nakon odbijanja referenduma jeste da neće odustati.

No, šta mogu učiniti? Jedan korak je Zahtjev za izmjenom odluke o imenovanju dvorane, a drugi je da postanu dvotrećinska većina na sljedećim općinskim izborima i da preimenovanje dvorane provedu bez suvišnih procedura.

Kad se hronološki poredaju stvari, jasno je da je u slučaju imenovanja dvorane izigrana i demokratija s ciljem da se javni prostor u Sarajevu osiromaši za ime jednog od najvećih humanista ovog grada. Daljnja borba za imenovanje dvorane po Goranu Čengiću je neophodna ne samo zbog njega, već i zbog volje građana.

tačno.net
Autor/ica 26.11.2017. u 19:49