Fondaciji Heinrich Boell Zlatni lovorov vijenac za razvoj scenske umjetnosti

tačno.net
Autor/ica 2.10.2019. u 14:16

Fondaciji Heinrich Boell Zlatni lovorov vijenac za razvoj scenske umjetnosti

Prema odluci Direkcije Festivala MESS dobitnik Zlatnog lovorovog vijenca za razvoj scenske umjetnosti ove godine je Fondacija Heinrich Boell. Nagrada će im biti dodijeljena večeras u Bijelom salonu Narodnog pozorišta Sarajevo, uz ceremoniju dodjele Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos teatarskoj umjetnosti Jasni Diklić.

U obrazloženju Direkcije povodom priznanja za Fondaciju Heinrich Boell između ostalog stoji:

„Prisustvo Fondacije Heinrich Boell u Bosni i Hercegovini doprinijelo je realizaciji brojnih kulturnih programa koji su u svojoj osnovi imali ono za šta se zalaže i Festival MESS – ideju slobode i potrebu za komunikacijom među ljudima kao fundamentima normalnog, slobodnog društva. Dvadeset godina u Bosni i Hercegovini, i kroz višegodišnju saradnju sa Festivalom, te kroz podršku programu Modul Memorije, Fondacija dokazuje da se vodi misijom Heinricha Boella „Umiješati se, to je jedina mogućnost da se ostane realističan“, kao apelom za aktivno građanstvo,  apelom da se djeluje kao „Homo Politicus“.

Heinrich Böll Fondacija smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Posebno im je stalo do rodne demokracije, dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca. Posebno su angažovani u zagovaranju ravnopravnosti kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu kao i političku participaciju imigranata. Posebno se zalažu za nenasilje i aktivnu mirovnu politiku.

Osnovna područja djelovanja rada Fondacije Heinrich Böll, Ureda za Bosnu i Hercegovinu obuhvataju proces demokratizacije, političkog obrazovanja, zaštite okoliša i održivi razvoj. Svoje aktivnosti realiziraju u saradnji sa partnerima u Bosni i Hercegovini koji su zainteresirani za aktivno učešće u demokratizaciji društva, političko obrazovanje građana i građanki, jačanje demokratskog dijaloga, aktivan angažman u zaštiti okoliša te podizanje svijesti o značaju energetskih resursa i održivog razvoja. Fondacija je organizacija koja podržava i otvara javne forume i o aktuelnim i o marginaliziranim društveno-političkim temama, te omogućava povezivanje domaćih i međunarodnih aktera bliskih zelenim vrijednostima.

tačno.net
Autor/ica 2.10.2019. u 14:16