Enver Buza pravosnažno osuđen na osam godina zatvora za zločine u Uzdolu

Azra Husarić, Emina Dizdarević
Autor/ica 4.6.2021. u 15:48

Enver Buza pravosnažno osuđen na osam godina zatvora za zločine u Uzdolu

Foto: BIRN BiH

Sud Bosne i Hercegovine donio je drugostepenu presudu kojom je Enver Buza, v.d. komandanta Samostalnog bataljona Prozor Armije BiH, osuđen na osam godina zatvora za zločin u Uzdolu u općini Prozor-Rama.

Apelaciono vijeće je navelo da su pripadnici ove jedinice na okrutan i svirep način u Uzdolu izvršili zločin nad 27 civila, među kojima su bili žene, djeca i starija lica. Vijeće je konstatovalo da je Buza fizički bio blizu mjesta zločina, a kasnije od Službe javne bezbjednosti imao informacije o zločinu, dodajući da nije naredio istragu o dešavanjima u Uzdolu.

Kako je rekao predsjedavajući Apelacionog vijeća sudija Tihomir Lukes, Vijeće je osudilo Buzu na osam godina zatvora cijeneći sve izvedene dokaze pojedinačno i dovodeći ih u međusobnu vezu.

Suđenje je obnovljeno nakon što je Apelaciono vijeće ukinulo prvostepenu presudu kojom je Buza, kao v.d. komandanta Prozorskog bataljona, po komandnoj odgovornosti osuđen na 12 godina zatvora i proglašen krivim za zločin u Uzdolu, gdje je 14. septembra 1993. ubijeno 27 hrvatskih civila. U toj presudi navedeno je da je propustio kazniti podređene.

“Apelaciono vijeće je, cijeneći dokaze, utvrdilo da je optuženi, kao nadređena osoba, sa stvarnom i efektivnom kontrolom nad pripadnicima bataljona koji su, pod neposrednom kontrolom optuženog, izvršili napad na Uzdol i ubili 27 civila, nečinjenjem počinio krivično djelo”, kazao je Lukes.

Prema drugostepenoj presudi, Vijeće je utvrdilo da su policija i druge pridružene jedinice djelovale kao cjelina, što se može vidjeti i iz borbenog izvještaja optuženog Buze.

Govoreći o stradalim osobama, Apelaciono vijeće je utvrdilo da se nesumnjivo radi o civilima starije životne dobi i djeci koji su ubijeni u kući i oko kuća. S obzirom na način smrti, kako je rečeno, dâ se zaključiti da su bili nespremni.

Sudija Lukes je kazao, s obzirom da se optuženi tereti po komandnoj odgovornosti, da su i ovi elementi dokazani.

“Tužilaštvo BiH je uspješno dokazalo da je Buza komandovao akcijom i da je postojao sistem veze. Optuženi je bio upoznat s napadom i morao je znati za napad. Vojska je konstantno pričala o zločinu, a ‘Radio Rama’ je izvještavao o zločinu”, rekao je Lukes, dodavši da je Buza zbog svoje pozicije imao obavezu i ovlaštenje nad svojim podređenim.

Kako je navedeno, Buza je imao moć da poduzme radnje da počinioci budu kažnjeni, što je on propustio da učini. Prema presudi, Vijeće je našlo da je individualna odgovornost nečinjenjem u ovom slučaju primjenjiva.

Odlučujući o visini sankcije, Vijeće je cijenilo stepen odgovornosti, težinu počinjenog djela, okolnosti, život optuženog, njegove lične prilike i držanje pred sudom.

Od otežavajućih okolnosti, prilikom odmjeravanja kazne, Vijeće je cijenilo upornost da Buza ne poduzme određene mjere i težinu krivičnog djela s obzirom da je ubijeno 27 civila. Od olakšavajućih okolnosti, cijenjena je starija životna dob i zdravstveno stanje osuđenog.

Buza je oslobođen obaveze da nadoknadi troškove sudskog postupka, a oštećeni su sa imovinskopravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Vijeće se donijelo rješenje da se Buzi produže mjere zabrane, koje će trajati do upućivanja na izvršenje kazne zatvora.

Suđenje Buzi počelo je 14. novembra 2016. godine.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

detektor.ba

Azra Husarić, Emina Dizdarević
Autor/ica 4.6.2021. u 15:48