Digitalna arhivska kolekcija „Zločini u Sandžaku devedesetih godina”

tačno.net
Autor/ica 25.2.2022. u 11:37

Digitalna arhivska kolekcija „Zločini u Sandžaku devedesetih godina”

„… probudili su Senada. Pitali su ga kako se zove, pa kada je on odgovorio, rekli su mu da izađe iz kupea. Senad je izašao bez protivljenja. Tada se [Milikić] usprotivio što odvode Senada iz voza, pa su mu oni zapretili i kazali: ‘Hoćeš i ti metak’…“ (Izjava svedoka, Goran Milikić)

Fond za humanitarno pravo predstavlja treću digitalnu arhivsku kolekciju „Zločini u Sandžaku devedesetih godina”.

Pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ) i policije, čiji je zadatak bio da štite sve građane, direktno su učestvovali u nasilju. Osim toga, dopuštali su naoružanim pripadnicima vojske bosanskih Srba, koji su neometano prelazili granicu od početka rata u BiH, da maltretiraju lokalno stanovništvo.

Cilj digitalne kolekcije je da prikaže kako su etnički incidenti na početku devedesetih godina u Sandžaku dobili sistemski karakter i prerasli u zločine kao što su otmice, mučenja i ubistva. Kroz svedočenja, presude, izveštaje i drugu arhivsku građu, kolekcija posebno obrađuje četiri zločina koja su se dogodila u Sandžaku odnosno nad stanovnicima Sandžaka: otmicu građana Sjeverina iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Rudo, otmicu iz voza u Štrpcima, napad na selo Kukurovići i torturu u policijskim stanicama.

Digitalna arhivska kolekcija „Zločini u Sandžaku devedesetih godina ” dostupna je na sledećem linku.

tačno.net
Autor/ica 25.2.2022. u 11:37