Čelnik GRECO-a upozorio BiH: Nijedna preporuka za pravosuđe nije provedena

A.D./klix.ba
Autor/ica 23.10.2019. u 09:52

Čelnik GRECO-a upozorio BiH: Nijedna preporuka za pravosuđe nije provedena

On tvrdi da ono što je zabrinjavajuće jeste što nijedna preporuka nije u potpunosti provedena.

“Posljednji izvještaj je bio 2018., a vlasti BiH su imali rok do septembra ove godine da nam pošalju ažurirano stanje, što su i učinili. Mi ćemo sada analizirati to što su nam poslali. Slijedeći izvještaj je u martu 2020. Jedna konkretna preporuka je uspostavljanje sistema otkrivanja imovine sudija i tužilaca. Svrha ovog sistema je da se izbjegne sukob interesa. Isto važi i za reformu VSTV-a, koja je još uvijek nije provedena”, kazao nam je Esposito.

Posljednji izvještaji GRECO-a kada je riječ o inkriminaciji i finansiranju političkih stranaka također nisu bili dobri za BiH.

“Jedno od glavnih pitanja je tu bilo upravo finansiranje političkih stranaka. Pravila koja se primjenjuju su ona koja je usvojio Komitet ministara Vijeća Evrope i koja su jednaka za sve države članice, uključujući BiH. Tu je cilj transparentnost, koaj je ključna za odgovornost. Građani trebaju znati kako se političke stranke i kandidati finansiraju. To nije pitanje nezakonitosti, nego je potrebno da političke stranke budu transparentno kada je riječ o izvorima i prihoda i kako se troši novac. I potrebno je da nezavisno tijelo može utvrditi tokove novca”, rekao je Esposito.

Kazao je da se nada da će vlasti BiH provesti ove preporuke.

“Samo da vas podsjetim da su preporuke GRECO-a obavezujuće i moraju biti provedene u roku koji postavi GRECO”, podvukao je on.

Upitali smo ga šta to znači ako BiH samo dijelom nešto provede ili ne provede.

“Mi ćemo nastaviti pratiti proces dok preporuka ne bude ispunjena u određenom procentu. Ako dođemo do trenutka da nema napretka GRECO ima mogućnost da usvoji deklaraciju o neusklađenosti. To onda znači kraj procesa, to nije sretan završetak za BiH. Tom deklaracijom se onda zaustavlja dijalog. Još nismo u takvoj fazi, kada je riječ o BiH. Ove dekalracije bi imale dvije posljedice, jedna je po ugled zemlje, a druga po ekonomiju zemlje. Nadam se da će vlasti pokazati političku volju i implementirati naše preporuke”, rekao je on.

Pravosuđe u BiH je na meti kritika zbog brojnih slučajeva korupcije koji isplivavaju na površinu. Upitali smo ga za komentar.

“U pravu ste kada to kažete. GRECO se zanimao za spriječavanje korupcije u pravosuđu i to je bila tema posljednjeg ciklusa evaluacije kojeg smo radili u BiH. Ako ne možete vjerovati pravosuđu kome možete vjerovati. Upravo iz tog razloga GRECO radi monitoringo ovog sektora, ne samo u BiH nego u svim državama članicama. Što se tiče BiH izdali smo veoma precizne preporuke. Koje se tiču spriječavanja korupcije u pravosuđu. Svrha je da se korupcija zaustavi prije nego što se dogodi. Jer kada se pojavi korupcija svi smo na gubitku. Naše preporuke za BiH se specifično odnose na stvaranje zaštitne mreže oko pravosuđa kako bi se spriječila korupcija prije nego što se pojavi”, zaključio je naš sagovornik.

klix.ba

A.D./klix.ba
Autor/ica 23.10.2019. u 09:52