Budimo glas promjene!

tačno.net
Autor/ica 22.2.2022. u 14:15

Budimo glas promjene!

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Budimo glas promjene!”, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena.

Skoro pa svakodnevno smo suočeni sa medijskim naslovima o nasilju nad ženama, mnogobrojnim oblicima diskriminacije i primjerima kršnjenja ljudskih prava. Nerijetko virtualno nasilje, psihičko nasilje, uz nesankcionisane izrečene prijetnje ženi, završavaju i kobno. Naše društvo se nažalost, naviklo i normaliziralo nasilje nad ženama.

Našim projektom želimo društvo osvijestiti da za nasilje nad ženama nema opravdanja i da dječaci i muškarci, osim žena i djevojčica imaju veliku ulogu u sprječavanju istog. Realizacijom javne kampanje, forum teatra, i uličnim akcijama imamo za cilj, posebno u rubnim područjima da pokrenemo priču o važnosti uloge i muškaraca o borbi protiv nasilja nad ženama.

Kroz projektne ciljeve želimo pospješiti osvještavanje javnosti o neprihvatljivosti i nužnosti nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama uključujući porodično nasilje i nasilje na internetu.  Realizacijom forum teatar predstava doprinijet ćemo podizanju svijesti o nasilju nad ženama kroz različite istinite priča i iskustva žena, iz ugla žrtve, ali i počinioca.

Pružanjem podrške ženama i djevojčicama od strane muškaraca i mladića u našem društvu, poslat ćemo snažnu poruku o važnosti uloge muškaraca u borbi protiv svakog oblika nasilja nad ženama, a istovrememo poručujemo i žrtvama nasilja da nisu same i napuštene. Pokretanjem medijske kampanje doprinijet ćemo promjenama u razmišljanju javnog mnijenja o važnosti muškarca u borbi protiv nasilja nad ženama, ali ćemo naglasiti i važnost netolarancije nasilja nad ženama, te ohrabriti žene da prijave svaki oblik nasilja.

Takođe ćemo uključivanjem različitih organizacija iz različitih zajednica obezbijediti što veće učešće različitih ljudi (nacionalnosti, spola, dobi) u samoj realizaciji projekta, akcentirajući rubna područja općina, gdje je nasilje i izraženije.

Geografsko područje provedbe projekta su Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Konjic, Bileća, Nevesinje, Tešanj.

Primarna ciljna grupa ovog projekta su muškarci i mladići koji su spremni da se ruku pod ruku bore sa ženama i djevojkama u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama. Važnu predanost pridajemo ženama i mladim djevojkama koje su doživjele nasilje u porodici ili vezi, koje su bile korisnice usluga sigurnih kuća i centara za socijalni rad, kao i žene i mlade djevojke koje nisu doživjele nasilje od strane svojih partnera (u vezi ili braku), ali su doživjele druge oblike nasilja rodno zasnovane diskriminacije, ali i žene i djevojke žrtve nasilja na internetu.

Kroz naš projekat planirano je da djevojke i žene osjete podršku muškaraca i mladića u borbi protiv nasilja nad ženama, te da probudimo aktivizam unutar drugih djevojaka i mladića, da zajednički djeluju u ovoj važnoj misiji – osiguravanja bezbjednosti žene, kako u realnom, tako i stvarnom svijetu.

Da biste postali dio našeg projekta i doprinijeli zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, zapratite nas na društvenim mrežama i pratite nas za više informacija.

tačno.net
Autor/ica 22.2.2022. u 14:15