Apel Parlamentarcima FBIH: Ne umanjujte transfer za invalidnine

tačno.net
Autor/ica 21.4.2020. u 16:35

Apel Parlamentarcima FBIH: Ne umanjujte transfer za invalidnine

foto: klix.ba

Poštovana gospodo, zastupnici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

mediji su prenijeli da je u četvrtak, 16. aprila 2020. godine Vlada Federacije BiH na sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Razlog zbog kojeg vam se obraćam jeste dio Prijedloga kojim se predviđa umanjenje transfera za invalidnine u iznosu od 5,6 miliona KM.

Ako bi ovaj Prijedlog bio prihvaćen u parlamentu on bi predstavljao krajnje nehumanu odluku i nastavak diskriminacije osoba sa posebnim potrebama.

Naime, najveći broj primalaca invalidnine i naknade za tuđu pomoć nije u radnom odnosu. Navedena primanja ovoj kategoriji građana Bosne i Hercegovine predstavljaju jedini izvor primanja, iako su ona manja od najniže plaće u Federaciji BiH. Smanjivanjem ovih primanja mnoge osobe sa invaliditetom više neće moći sebi priuštiti čak ni minimalnu ishranu i kupovinu neophodnih lijekova i pomagala, a mnogima koji se školuju nastavak obrazovanja biće onemogućen.

S druge strane, postojeća zakonska rješenja diskriminiraju tzv. “neratne invalide” u odnosu na ratne invalide i civilne žrtve rata. Bosna i Hercegovina jeste potpisnica međunarodne konvencije kojom se zabranjuje diskriminacija invalida po osnovu uzroka invalidnosti, ali nezakonita praksa traje već godinama i navedenim prijedlogom Vlade Federacije BiH diskriminacija tzv “neratnih” invalida se nastavlja i produbljuje.

Iz navedenih razloga obraćam se svim poslanicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zahtjevom i molbom da na predstojećoj sjednici odbiju prijedlog Vlade Federacije BiH o smanjenju naknada osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH, kao kategoriji građana čiji se izuzetno težak položaj navedenim prijedlogom dodatno pogoršava.

Poštovani poslanici, apelujem na vašu ljudskost i osjećaj odgovornosti prema najugroženijim kategorijama građana.

Mustafa Mehić, redovni student IV godine Pravnog fakulteta u Sarajevu, osoba sa invaliditetom

tačno.net
Autor/ica 21.4.2020. u 16:35