Aktivisti se pitaju: Da li Chuck Norris održava javnu rasvjetu u Mostaru?

G.Š./klix.ba
Autor/ica 14.9.2021. u 09:13

Aktivisti se pitaju: Da li Chuck Norris održava javnu rasvjetu u Mostaru?

Uslugu održavanja javne rasvjete u 2021. godini građani Mostara će platiti 400 hiljada KM, a te poslove će, kao i ranije, obavljati JP Komunalno, čiji se kvalitet rada krije u izvještajima o radu gradonačelnika, pa i onom iz 2020. godine, koje novo Gradsko vijeće nije ni razmatralo.

Vijećnici su izvještaj primili k znanju, a iz Mreže Naše društvo-Pravo na grad upozoravaju da se analizom tog izvještaja moglo dosta naučiti i doći do zanimljivih informacija iz kojih detalji ostavljaju dojam da na odmrzavanju javne rasvjete JP Komunalno u Mostaru radi “Chuck Norris”.

Nadležna služba je, kako navode, to potvrdila i kroz preporuke kojima je opisala kvalitet rada u mostarskom JP Komunalno.

“Postojeći kapaciteti JP Komunalno nisu dovoljni da odgovore na zahtjeve koji se postavljaju pred službu. Jedno radno vozilo i jedna radna grupa koju nekada čini samo jedan čovjek održava javnu rasvjetu koja se sastoji od najmanje 20 hiljada svjetiljki raspoređenih na području 43 mjesne zajednice koje se protežu na površini od oko hiljadu kilometara kvadratnih. Nepostojanje skladišnog prostora za opremu koja se privremeno ili trajno demontira onemogućava evidenciju i praćenje opreme nakon demontaže. U toku 2020. godine, kao i ranijih godina, nije vršena primopredaja novoizgrađene rasvjete”, dio je zanimljivosti koju iznosi Mreža Naše društvo-Pravo na grad.

Navode kako moraju priznati da im se prema referencama i ovim detaljima iz izvještaja učinilo da na održavanju javne rasvjete JP Komunalno već duže vrijeme radi Chuck Norris.

Politolog i član mreže Naše društvo Husein Oručević ističe da je važno analizirati izvještaje, ne samo za 2020. godinu nego i za svih osam godina dok nije bilo Gradskog vijeća u Mostaru, jer je to pitanje cjelokupnog rada izvršne vlasti.

“Izvještaj pokazuje koliko odjeli i na koji način rade, kako je potrošen novac i kakav je razvojni put Mostara bio u toj godini. Posebno bih ovdje istaknuo da je bilo važno usvojiti izvješće iz 2020. godine, koje je bilo u rukama vijećnika, koje nismo imali osam godina. Ali bi bilo vrlo dobro kao dobru informaciju šta se radilo u posljednjih osam godina pročitati i izvještaje koje je gradonačelnik redovno pisao. Ono što je ključno u tim izvještajima jeste da se u njima pojavljivao detaljan rad svakog od odjela koji čine gradsku administraciju i moglo se jasno vidjeti na što je novac te godine bio potrošen i kako je rađeno i šta su planovi za sljedeću godinu. Stvar je u tome da je administracija, kao i odjeli, ostala gotovo na istoj poziciji, ona koja je pravila probleme ili ona koja nije dobro radila u posljednjih osam godina. Samim tim bismo se upoznali na koji način rade odjeli i šta su pogrešno radili u odnosu na ono što će se, nadam se, mijenjati u 2022., 2023. ili 2024. godini”, kaže Oručević.

Mreža Naše društvo-Pravo na grad je, kako navodi još u izviješću za 2017. godinu uočila taj sporni podatak da jedno radno vozilo, jedna grupa, a ponekad samo jedan čovjek pokriva 43 mjesne zajednice i hiljadu kilometara kvadratnih.

“Mi smo na osnovu izvještaja pogotovo nekih od njih, kao što su za 2016. i 2017. godinu uočili određene nepravilnosti i pitali se zašto je toliko novca dato na sadnice ili gradsku rasvjetu, te smo kroz neki oblik kontrole računa koje smo dobijali kasnije utvrđivali model kriminalnih radnji i krađi u odnosu na tok novca koji smo imali i koji je predstavljan tim izvještajima. Ono što se nalazilo u izvještajima u ovih osam pa i tom posljednjem za 2020. godinu je jako dobar udžbenik kako se troši novac i svaki vijećnik, ukoliko želi da bude dobar vijećnik mora da zna šta se u izviješću nalazi i da kontrolira što i kako je urađeno po tom izviješću. Zato toplo preporučujem svakom vijećniku kao lektiru, čitanje izvještaja svaku noć”, zaključio je Orućević.

Mreža Naše društvo–Pravo na grad je, kako navode, sve izvještaje, zapisnike i račune do kojih je uspjela doći pročitala, analizirala i uobličila u krivičnu prijavu. Ali kako ističe, nadležni i odgovorni nisu poduzeli ništa iako godinama svi sve znaju i šute.

“Šute načelnici, šute šefovi službi, a za sada šuti i nadležni tužitelj. Možda novi gradonačelnik i novi vijećnici nisu znali, ali evo sada znaju mnogo više o kapacitetima onih kojima su oni u 2021. godini povjerili poslove održavanja javne rasvjete, ali i mnoge druge”, ističu iz Mreže Naše društvo–Pravo na grad, navodeći kako ih zanima šta će biti poduzeto po tom pitanju.

klix.ba

G.Š./klix.ba
Autor/ica 14.9.2021. u 09:13