MAJORIZACIJA U PRAKSI: HDZ apsolutno kontrolira pravosuđe, finansije i energetiku

Avdo Avdić
Autor/ica 27.1.2019. u 18:19

MAJORIZACIJA U PRAKSI: HDZ apsolutno kontrolira pravosuđe, finansije i energetiku

Piše: Avdo Avdić Žurnal

Od jedanaest pozicija glavnih tužilaca u Federaciji BiH više od pola drže Hrvati. Srbi imaju jednog glavnog tužitelja u Federaciji, Bošnjacima pripadaju četiri pozicije, dok su Hrvati na čelu pet kantonalnih i Federalnog tužilaštva. Tome treba dodi i poziciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

PRAVOSUĐE

U Zapadno-hercegovačkom kantonu nijednu pravosudnu poziciju ne drže Bošnjaci. Bosiljka Rudeš je predsjednica Kantonalnog suda u Širkom Brijegu, Ivanka Kopilaš je na čelu Općinskog suda u Širokom Brijegu, dok Općinskim sudom u Ljubuškom rukovodi Ankica Čuljak.

Glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Široki Brijeg je Vesna Čavar. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu Bošnjacima pripada samo mjesto predsjednika Općinskog suda u Konjicu. Istovremeno, Općinskim sudom u Čapljini rukovodi Zdenka Filipović, Općinskim sudom Mostar Divna Bošnjak, Kantonalnim sudom u Mostaru Jasminka Rajković, dok je glavni kantonalni tužilac u Mostaru – Zdenko Kovač.

U Kantonu 10 Livno Bošnjaci upravljaju Kantonalnim sudom. Općinskim sudom Livno, pak, rukovodi Niko Cvitanović, a na čelu Kantonalnog tužilaštva Livno je Vaso Marinković.

Kantonalnim sudom u SBK rukovodi Katica Jozak Mađar, Općinskim sudom Travnik Goran Dujić, a na čelu Općinskog suda Kiseljak je Božana Banduka.

Glavna kantonalna tužiteljica Zeničko-dobojskog kantona je Hrvatica Vesna Kaknjo, dok je na čelu Općinskog suda u Zenici Snježana Čolaković. Općinskim sudom u Žepču rukovodi Dragica Dragičević, dok je na čelu Općinskog suda u Tešnju Zdravko Popović.

U Kantonu Sarajevo Bošnjaci drže poziciju glavnog kantonalnog tužioca, dok je na čelu Općinskog suda Sarajevo Janja Jovanović, a Kantonalnog suda Vladimir Špoljarić. Na čelu Općinskog suda u Bihaću je Dijana Ostojić.

U Tuzlanskom kantonu glavni kantonalni tužilac je Tomislav Ljubić, predsjednica Općinskog suda Gradačac je Slobodanka Kojić, predsjednica Općinskog suda u Kalesiji je Dražena Pejanović. U Posavskom kantonu, istovremeno, nijednu poziciju ne drže Bošnjaci. Glavni kantonalni tužilac u Orašju je Luka Dabić, predsjednica Kantonalnog suda u Odžaku je Marija Čolić, dok je na čelu Općinskog suda u Orašju Darko Župarić.

Istovremeno, glavni federalni tužilac  je Tihmir Jurko, dok je predsjednik Vrhovnog suda FBiH Milorad Novković. Dakle, Hrvati su na čelu tužilaštava u Širokom Brijegu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Orašju, dok, kao nadzorni organ svim kantonalnim tužilaštvima u Federaciji upravlja glavni federalni tužilac Hrvat – Tihomir Jurko.

Istovremeno, federalni ministar pravde je Hrvat Mato Jozić, dok je državni ministar pravde također Hrvat Josip Grubeša. Na čelu VSTV-a je Milan Tegeltija, predsjednik Suda BiH je Ranko Debevec, dok je od prošle sedmice i formalno glavna državna tužiteljica – Gordana Tadić. To znači da od 12 tužilaštava čije je sjedište u Federaciji BiH Hrvati rukovode sa njih sedam.

FINANSIJE I ENERGETIKA

No, da priča o majorizaciji ne bi ostala samo na pravosuđu, navest ćemo još primjera.

Finansije. Federalni ministar finansija je Jelka Miličević. Državni ministar finansija je Vjekoslav Bevanda. Njih dvoje su istovremeno članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i to s pravom veta prilikom odlučivanja.

Osim njih, pravo veta ima još ministar finansija iz Vlade Republike Srpske, dok su bošnjački članovi UO UIO samo formalni članovi, bez prava glasa.

Upravom za indirektno oporezivanje upravlja HDZ-ov kadar Miro Džakula.

Poreznom upravom FBiH upravlja Bošnjak. No, sve njegove odluke moraju ići na reviziju u Ministarstvo finansija FBiH kojim rukovodi kadar HDZ-a BiH Jelka Miličević. Istvremeno, Agencijom za nadzor nad osiguranjima FBiH upravlja Dinko Musulin, a odluke te Agencije su izvršne i konačne. Kada je u pitanju carinska politika, njom suštinski upravlja direktor UIO Miro Džakula. Dakle, kompletan državni uvoz i izvoz kontroliše kadar HDZ-a BiH. A kad smo već kod granica, treba napomenuti da je na čelu Granične policije BiH – Zoran Galić, kadar HDZ-a BiH.

Energetski sektor u BiH pod apsolutnom je kontrolom HDZ-a BiH i SNSD-a. Direktor Elektroprenosa BiH je kadar HDZ-a Matan Žarić. Nezavisnim operaterom sistema BiH (koji kontroliše promet električne energije) upravlja Milodrag Košarac iz SNSD-a. Direktorica FERK-a (Regulatorne komisije za električnu energiiju u FBiH) je Sanela Pokrajčić iz HDZ-a BiH. Državnom regulatornom agencijom za električnu energiju (DERK) predsjedava SNSD-ov kadar Milorad Tuševljak.

Dakle, pravosuđe, finansije i elektroenergetski sektor BiH pod punom je kontrolom HDZ-a BiH.

Avdo Avdić
Autor/ica 27.1.2019. u 18:19