Savet Evrope i domaće nevladine organizacije zajedno zahtevaju izmenu pojma organa javne vlasti u Nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

CUPS
Autor/ica 20.4.2018. u 09:35

Savet Evrope i domaće nevladine organizacije zajedno zahtevaju izmenu pojma organa javne vlasti u Nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca koji deluju u javnom ili opštem interesu. Istovremeno se mora omogućiti potpuna i efikasna kontrola javnosti nad radom javnih preduzeća i drugih subjekata osnovanih ili finansiranih od strane organa javne vlasti.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je u sklopu javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavilo najnoviji Nacrt 22. marta 2018. godine. U članu 3. tačka 5. ove verzije predviđa se da u organe vlasti spadaju i „pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnosti od opšteg interesa“. Ovo neopravdano zakonsko rešenje značilo bi da svako može tražiti bilo koju informaciju od udruženja, medija, pa čak i pojedinaca čija aktivnost se na bilo koji način odnosi na javni ili opšti interes. Primenom ovog rešenja bi se prvenstveno onemogućio rad istraživačkih novinara, nevladinih organizacija i svih drugih koji doprinose ostvarenju javnog interesa.

Pored toga, iako se u tačkama 4. i 6. Nacrta precizira da u organe javne vlasti spadaju javna preduzeća i drugi subjekti osnovani ili finansirani od strane organa javne vlasti, naknadno dodatom odredbom se predviđa da se organom vlasti ne smatra „društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira ko je njegov član ili akcionar“. Ovim se van domašaja kontrole javnosti ostavlja veliki broj preduzeća o čijem poslovanju javnost ima opravdan interes da zna.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaju u demokratskom društvu mora služiti kontroli rada organa javne vlasti, drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja i onih koji se finansiraju iz javnih prihoda. Međutim, prema poslednjoj verziji Nacrta, zakon bi se mogao koristiti za kontrolu onih koji nemaju javna ovlašćenja niti se finansiraju iz javnih prihoda.

S obzirom na veliki značaj ovog zakona za razvoj demokratije u Srbiji i ostvarenje javnog interesa kroz kontrolnu ulogu medija i nevladinih organizacija, zahtevamo da se i pre okončanja javna rasprave iz teksta Nacrta zakona uklone ona rešenja koja bi se mogla zloupotrebiti ili koja bi nanela štetu interesu javnosti da zna.

Podršku zahtevima poslati na cups@cups.rs.

 • Organizacije i mediji:
 1. Centar za unapređivanje pravnih studija
 2. Civil Rights Defenders
 3. CHRIS network
 4. Jednakost
 5. Gayten-LGBT
 6. Praxis
 7. Inicijativa mladih za ljudska prava
 8. Nezavisno udruženje novinara Srbije(NUNS)
 9. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine (NDNV)
 10. Asocijacija onlajn medija
 11. Udruženje novinara Srbije (UNS)
 12. Fond za humanitarno pravo
 13. Labris
 14. Udruženje “Danubius”
 15. Savez Antifašista Srbije
 16. Forum ZFD
 17. Institut za evropske poslove
 18. Centar za evroatlantske studije
 19. Peščanik
 20. Edukacioni centar Leskovac
 21. BIRODI
 22. Parada ponosa Beograd
 23. Veliki Mali
 24. Zelena mreža Vojvodine
 25. Grupa “Izađi”
 26. Da se Zna
 27. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 28. OFER Bujanovac
 29. Centar građanskih vrednosti  Subotica
 30. Portal „Magločistač“
 31. Kontrapres
 32. Nedeljnik “Kikindske”
 33. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 34. Centar za pravosudna istraživanja
 35. AgroSmart portal
 36. Pokret slobodnih građana
 37. Somborski informativni portal SOinfo.org
 38. Portal “Pančevo Si Ti”
 39. Bečejski mozaik
 40. Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost
 41. Žene u crnom
 42.  YUCOM
 43. LICEULICE
 44. Udruženje građana “Za zdravu opštinu Stara Pazova”
 45. Udruženje za zaštitu životinja “Jupiter” Ruma
 • Pojedinci:
 1. Saša Gajin
 2. Goran Miletić
 3. Danica Vučenić
 4. Dr Vesna Pešić
 5. Vladimir Todorović
 6. mr. sci. Zlatoje Martinov
 7. Srđan Hercigonja
 8. Vjera Ruljić
 9. Nataša Govedarica
 10. Vladimira Dorčova Valtnerova
 11. Lazar Čovs
 12. Lea Kotlica
 13. Veljko Milić
 14. Đorđe Subotić
 15. Dragomir Olujić
 16. dr Zorana Šobot Matić
 17. Natalija Jakovljević Ivanić
 18. Žarka Radoja
 19. Tamara Spaić
 20. Radovan Laćarak
 21. Filip Mladenović
 22. Gorana Perunović
 23. Snježana Milivojević
 24. Smiljana Milinkov
 25. Jovana Kolarić,
 26. Nikola Mojović,
 27. Živana Janković,
 28. Milan Stokić,
 29. Darko Opačić
 30. Biljana Karić.
 31. Neda Zivanović
 32. Vladimir Petrović
 33. Nada Margeta
 34. Ivan Đačić.
 35. Draško Trivković
 36. Damjan Spasojević
 37. Katarina Kostić
 38. Jasna Vukasović
 39. Zoran Stojiljković
 40. Mirna Laković
 41. Radivoje Jovović
 42. Smiljana Kolundžić
CUPS
Autor/ica 20.4.2018. u 09:35