VUKOVIĆ Sindikat postoji i on radi

tačno.net
Autor/ica 14.12.2020. u 17:13

VUKOVIĆ Sindikat postoji i on radi

Kantonalni  sud u Mostaru usvojio je zahtjev Nezavisnog sindikata uposlenika Doma zdravlja mostar i odložio rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ kojim se iz registra briše nezavisni sindikat uposlenika Doma zdravlja Mostar, priopćio je Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu HNŽ-a, predsjednik Dalibor Vuković.

Naime, kako navode, Kantonalni  sud Mostar, sutkinja Vesna Savić u upravnom sporu tužitelja Nezavisnog sindikata uposlenika Doma zdravlja Mostar, zastupanog po Zori Rukelj i odvjetniku Milenku Krčumu, a rješavajući o zahtjevu za odlaganje izvršenja rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ-a danas je donio rješenje kojim se usvaja zahtjev Nezavisnog sindikata uposlenika Doma zdravlja Mostar za odlaganje izvšenje rješenja tuženog Ministarstva provosuđa, uprave i lokalne samouprave. „Odlaže se izvršenje rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ Mostar od 12.11 2020 do donošenja sudske odluke u ovom predmetu“, navodi se u rješenju Kantonalnoga  suda Mostar.

tačno.net
Autor/ica 14.12.2020. u 17:13