SUBNOAR priprema obilježavanje 70-godišnjice oslobođenja Mostara

tačno.net
Autor/ica 19.12.2014. u 11:38

SUBNOAR priprema obilježavanje 70-godišnjice oslobođenja Mostara

Najavljena je ponovna inicijativa za postavljanje spomen ploče poginulim učenicima i nastavnicima Gimanzije Aleksa Šantić koja se ranije nalazila u holu ove zgrade.

Piše: Serdarević Šemsudin

Na sjednici inicjativnog odbora za održavanje redovne godišnje skupštine Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Mostar, na kojoj je bilo prisutno dvadestak članova ove asocijacije, odlučeno je da se Skupština održi krajem februara naredne godine. Razgovarano je i o pripremama za obilježavanje 70 – godišnjice oslobođenja Mostara. U tom cilju formiran je odbor od deset članova koji će pripremiti prijedloge prigodnih programa za ovaj jubilej.

Razgovarano je o dosadašnjim inicijativama i naporima ove asocijacije za rekonstrukciju devastiranog Partizanskog groblja kao i o budućim aktivnostima u cilju njegove zaštite. Konstatovano je da još uvijek, dvije decenije od prestanka posljednjeg rata u gradu neke ulice nose nazive fašista iz Drugog svjetskog rata. Najavljena je ponovna inicijativa za postavljanje spomen ploče poginulim učenicima i nastavnicima Gimanzije Aleksa Šantić koja se ranije nalazila u holu ove zgrade.

tačno.net
Autor/ica 19.12.2014. u 11:38