Mirno okupljanje građana na Uborku

AbrašMEDIA
Autor/ica 2.9.2019. u 12:13

Mirno okupljanje građana na Uborku

Mirno okupljanje građana kod deponije na lokalitetu Uborak najavljeno je u srijedu 4. septembra, sa početkom u 18 sati.

“Isključivo dobronamjerno i u kontinuitetu ukazujemo komunalnim preduzećima u Gradu Mostaru, kao i svim nadležnim institucijama da na pravi način, efikasno i pravovremeno rješavaju odvoz otpada na predviđene lokacije u skladu s pozitivnim pravnim propisima.

Putem ove stranice, kao i putem sredstava javnog informisanja, kontinuirano smo ukazivali na sve propuste, isključivo argumentima i dokazima, ne želeći da ulazimo u bilo kakvu politizaciju.

Nakon javne izjave ministrice okoliša i turizma FBiH da će oduzeti okolinsku dozvolu deponiji na lokalitetu Uborak, ukoliko se ispostavi tačnim da su na istu odlagani animalni i medicinski otpad, javno smo prezentovali foto i video materijale, dokumentaciju, kao i druge dokaze i argumente da je isti odlagan na deponiju.

S obzirom da okolinska dozvola ističe polovinom septembra, postavlja se pitanje da li će se nadležne institucije i osobe pridržavati potpisanog dogovora, zakonskih propisa i javnih obećanja.

U skladu s tim, organizujemo mirno okupljanje građana, u srijedu, 04.09, s početkom u 18:00 sati kako bismo još jednom ukazali na ove probleme.

NADAMO SE KAKO ĆE NAS BITI ŠTO VIŠE, JER NAS SE TIČE!”, navodi se u pozivu na protest.

AbrašMEDIA

AbrašMEDIA
Autor/ica 2.9.2019. u 12:13