Da li nadležne institucije u HNK pomažu građanima/kama da se nose sa psihološkim traumama i poremećajima uzrokovanim ratom?

tačno.net
Autor/ica 17.9.2021. u 14:17

Da li nadležne institucije u HNK pomažu građanima/kama da se nose sa psihološkim traumama i poremećajima uzrokovanim ratom?

Period rata u Bosni i Hercegovini neminovno je ostavio posljedice na mentalno zdravlje građana/ki BiH. Prema okvirnim procjenama Svjetske zdravstvene organizacije od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) boluje više od 10 posto stanovništva u BiH što je direktna posljedica ratnih dešavanja, mada u BiH ne postoji tačan podatak o broju oboljelih. Mnoga istraživanja su pokazala da se PTSP može prenijeti sa roditelja na njihovu djecu. Stoga bi u liječenju psiholoških trauma i poremećaja uzrokovanih ratom trebale biti uključene sve institucije, ali i cjelokupno društvo.

Udruženje Centar za kritičko mišljenje i portal Tacno.net sprovode upitnik za građane/ke Hercegovačko-neretvanskog kantona na temu “Da li vlasti u HNK pomažu građanima/kama da se nose sa psihološkim traumama i poremećajima uzrokovanim ratom?”. Cilj upitnika je ispitati tretman institucija HNK prema osobama koje su pretrpjele ili trpe zdravstvene poteškoće kao jednu od posljedica rata.

NAPOMENA: Podaci izneseni u upitniku neće biti dijeljeni s trećom stranom te će biti korišteni isključivo u svrhu našeg istraživanja.

 

tačno.net
Autor/ica 17.9.2021. u 14:17