SUMRAK LJUDSKIH PRAVA

Gradimir Gojer
Autor/ica 21.6.2018. u 21:55

Izdvajamo

  • Još jednom se pokazalo da politika države koja namjerava inaugurirati na mjesta veleposlanika u tri susjedne države donedavne čelnike svoje središnje sigurnosne agencije nije nimalo dobronamjerna prema susjedima, a slučaj sa zabranom ulaska piscu sa Kosova Malićiju potvrđuje uvjerenja da su građanska i ljudska prava u Srbiji ograničena do mjere njihovog potpunog rigidnog poništenja. Zato i slučaj ugrožavanja ljudskih prava istaknutom piscu sa Kosova jasno artikulira totalitarnost Vučićevog režima, koji kontinuirano pokazuje da je temeljen na logici najcrnjeg dijela političke logike Slobodana Miloševića, čiji je, uostalom, Aleksandar Vučić, ne zaboravimo i to, bio ministar informiranja.

Povezani članci

SUMRAK LJUDSKIH PRAVA

Foto: Danas.rs

Zabrana ulaska u Srbiju Škeljzenu Malićiju je šamar demokratskom dijelu srpskog društva i države. Taj sumrak ljudskih prava sigurno zaustavlja procese demokraskog osvještenja srbijanskog društva, a nisam siguran da neće imati posljedice i na upravo trajuće procese pregovaranja izaslanstava Srbije i Kosova…

To što srbijanske vlasti nisu dozvolile istaknutom piscu sa Kosova Škeljzenu Malićiju da pređe granicu i da učestvuje na kulturnoj manifestaciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, jednom od posljednjih mjesta slobodnog govora u Srbiji, pokazuje tri krupne pukotine u neuspjelom političkom projektu Aleksandra Vučića da Srbiju priključi europskoj logici življenja.

Zabraniti istaknutom piscu da se slobodno kreće je evidentno ugrožavanje ljudskih prava. To je prva i zasigurno najkrupnija pukotina. Ona je u isto doba pokazala da su temeljna ljudska prava u Vučićevoj Srbiji ugrožena.

Druga, pak, pukotina je smanjivanje, a bojim se da to ide i do ukidanja demokratskih kapaciteta srpskog društva i države…

Konačno, iskazati strah od riječi jednog intelektualca artikulira jasnu misao o krhkoj vjeri jednopartijski pozicioniranog sustava vlasti u vlastitu moć, jer ako je jedan pisac prijetnja današnjoj Vučićevoj Srbiji onda su zablude tamošnjih građana, koji iz izbora u izbore daju golemu potporu Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću, toliko velike da samo iz dana u dan potvrđuju konstataciju povjesničarke Latinke Perović da današnje srpsko društvo živi u devetnaestom vijeku!

Zabrana ulaska u Srbiju Škeljzenu Malićiju je šamar demokratskom dijelu srpskog društva i države. Taj sumrak ljudskih prava sigurno zaustavlja procese demokraskog osvještenja srbijanskog društva, a nisam siguran da neće imati posljedice i na upravo trajuće procese pregovaranja izaslanstava Srbije i Kosova…

Još jednom se pokazalo da politika države koja namjerava inaugurirati na mjesta veleposlanika u tri susjedne države donedavne čelnike svoje središnje sigurnosne agencije nije nimalo dobronamjerna prema susjedima, a slučaj sa zabranom ulaska piscu sa Kosova Malićiju potvrđuje uvjerenja da su građanska i ljudska prava u Srbiji ograničena do mjere njihovog potpunog rigidnog poništenja. Zato i slučaj ugrožavanja ljudskih prava istaknutom piscu sa Kosova jasno artikulira totalitarnost Vučićevog režima, koji kontinuirano pokazuje da je temeljen na logici najcrnjeg dijela političke logike Slobodana Miloševića, čiji je, uostalom, Aleksandar Vučić, ne zaboravimo i to, bio ministar informiranja.

Ovo je apsolutni sumrak ljudskih prava u Republici Srbiji!

Gradimir Gojer
Autor/ica 21.6.2018. u 21:55