SILVESTRALIJE

Gradimir Gojer
Autor/ica 3.5.2016. u 14:42

SILVESTRALIJE

KAO DOBRI VJETAR

U nutrini praznine stoluje
Taj Silvestar, kralj pustoši.
U nutrini praznine snuje
Silvestar, kralj pustoši, a vjetar,
Dobri vjetar za krmu svih naših nesporazuma,
Za bespomoćnost spreman, a
Za lagodu nerazuman.
Silvestru prijatelj, nama tankoćutan,
Tajne nosi, a mi letimo, letimo, sve udilj…

 

MEĐUVRIJEME

Međuvrijeme je doba za Silvestra,
Međuvrijeme je vrh naših nada.
U dobu nedozivanja za pomoć svakovrsnu,
Međuvrijeme je ključ raspleta,
Međuvrijeme kao prostor za sijeni:
Za razgovor njihov dok
Silvestar tuži i raduje se, u međuvremenu, kao i mi!

 

SILVESTAR MISLI O DJEČAKU IZ SIRIJE

Karavani prolaze i tugu nose,
Sirije tuga seli se u nedođije zapadne,
Samo Silvestar, napušten od svih,
O dječaku sirijskom misli…
Da li je rat doba za nova prijateljstva?

 

SVIJETOVI NAS NASTANJUJU

Pred likovnom senzacijom „Dva sveta“,
          slikara i arhitekte Ranka Radovića

Silvestar nije mudrovao,
Tek zaključio je on,
Svijetovi nas nastanjuju,
A mi smo prolaznici, puki,
Tek Na putu putnici…

 

SILVESTROVA DANONOĆJA

Na Putu ka Damasku
Scile i Haribde hude,
Taj put za vječnost
Strindbergovski nesiguran,
U latici cvijeta pramaljetnog
Za vječnost snivam, sam?!

 

ČITANJE ALEKSANDRA TIŠME U PROLJEĆE

Rastegla se ravnica vojvođanska
U sezoni smrti proljetnoj,
Pa se Pohvala grobu,
U daljinama sluti,
Dok Ibukinoj kući žurimo,
A onda biciklom jugu,
Pa se sve vraća Knjizi o Blamu, pa onda natrag. 

Dok se proljeće pomalja lijeno,
U Miševićima tiho snivam..

 

 

Gradimir Gojer

Iz neobjavljene zbirke Pjesni iz Vallarse

Gradimir Gojer
Autor/ica 3.5.2016. u 14:42