POLITIKA KAO GROBAR SVEGA POSTOJEĆEG

Gradimir Gojer
Autor/ica 6.4.2018. u 09:46

POLITIKA KAO GROBAR SVEGA POSTOJEĆEG

Foto: novosti.rs

Zapisano tragom jednog intervjua…

Ugledni beogradski teatarski redatelj Egon Savin dao je intervju u povodu svoje nove premijere Devedesete, na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U samom naslovu intervjua Danas je sve svedeno na politiku, Savin eksplicitno detektira tragediju naših prostora, koji duhovno i duhovnost uopće zarad politike stavljaju na mjesto i poziciju krajnjeg poniženja. Egon Savin je surovo realan kad tvrdi: Stalno nas voze između dva apsurdna sadržaja, svetle budućnosti i slavne prošlosti, koja se u sadašnjosti nikoga i ne tiču.

Kao sveučilišni profesor Egon Savin je najtačnije govorio i o generaciji svojih studenata i o besperspektivnosti mladih danas: Kada govorimo o nekoj vrsti besperspektivnosti mladih generacija onda se mogu ograničiti na pozorište i kulturu. Mladi dele sa nama sudbinu kulture koja je marginalizovana, koja postaje bezvredna, za koju na svaki način izostaju briga nadležnih za sudbinu kulture i onoga što je značaj kulture i pozorišta za jedan narod, jezik, njegovu kulturnu tradiciju. U tom smislu mladi danas počinju od nule odnosno iz minusa. Nema uslova, nema prilika, nema apsolutno dovoljno prostora, niti dovoljno novca, brige da mladi ljudi krenu sa entuzijazmom u pozorišni život…
Kad se pravilno čita ova mudra Savinova detekcija stvari u postjugoslavenskim društvima i državama jedino što je logično zaključiti da je politika danas grobar svega postojećeg i da su diletantski protagonisti politike ustvari mrtvozornici država koje uistinu teško da sa takvim političarima imaju ikakvu perspektivu.

Egon Savin odgovorna je i dignitetna osoba koja i ovim istupom upozorava da nismo daleko od svakovrsnog ponora!

Gradimir Gojer
Autor/ica 6.4.2018. u 09:46