Pjesma o skupu u Neumu

Hasija Borić
Autor/ica 31.1.2022. u 10:02

Pjesma o skupu u Neumu

Bože mili, čuda velikoga
U Neumu, gradu bijelome!
Sastala se jedna četa mala
Četa mala, ali odabrana!
Ruke šire, u lica se ljube
Za junačko pitaju se zdravlje!
Tu se dvije sile udariše
Krst i luna, dva strašna simbola!
Tu se mnoga koplja polomiše
Mnoga koplja, sablje i topuzi.
Tu bijaše devet poglavica
I deseti Palmeru kadija.
Oj, Palmeru moj gorki čemeru!
Sluzila ih Ajshort Andjelija.
Kako kome čase nalijevaše
Družina se za grlo hvataše!
Šenluk čini Čović bajraktare.
Oj, Bakire od Bosne vezire!
Kad mi dođe deli Milorade
Milorade od ravne Krajine
Ja ću lako bojak izboriti!
Britkom sabljom on sasijeca Turke!
Opasaj se ljutom dimiskijom
Stav na glavu čekrli čelenku
A u ruke teški buzdovane
Stav za pojas ljutu dimiskiju!
U mrke se oči pogledaše
Za junačka prsa uhvatiše
Na grudima toke popucaše!

Kad bi znala za što je Ajhorst bila
Ja bi ovu pjemu dovršila

Hasija Borić
Autor/ica 31.1.2022. u 10:02