Olga Lalić-Krowicka: TVOJA INFLACIJA

Olga Lalić-Krowicka
Autor/ica 25.8.2023. u 11:53

Olga Lalić-Krowicka: TVOJA INFLACIJA

Olga Lalić-Krowicka

TVOJA INFLACIJA

Ja sam tvoja inflacija
kada se boriš sa osjećanjima
ja sam tvoja gospođa
kada ti je potrebna čista košulja
ja sam tvoj šešir
kada odlaziš u noć
a najčešće sam
rasteći kruh
u kuhinji kada sam ti
najviše potrebna.

 

Olga Lalić-Krowicka
Autor/ica 25.8.2023. u 11:53