Olga Lalić-Krowicka: AVNOJ DAN

Olga Lalić-Krowicka
Autor/ica 29.11.2021. u 15:41

Olga Lalić-Krowicka: AVNOJ DAN

 

AVNOJ a joj
AVNOJ je i moj
AVNOJ prvi drugi i devedeseti
AVNOJE Jugom bivšom potresi
Is not fun
AVNOJ umjesto DOBAR DAN

Ajmo AVNOJAŠI
da slavimo na paši
i u dolinama
svukud gdje nas ima

AVNOJE AVNOJE
Gorko nam je danas polje
nema šta da se ženje
AVNOJE opet odbrani i dođi nam!
Da te slavimo u prazni stomak-dan

AVNOJ u ratu postaje
u ratu i nestaje
Slavimo AVNOJ DAN
Ostvari nam opet san!
Živjeli ti i ja
za AVNOJDAN!

Olga Lalić-Krowicka

Olga Lalić-Krowicka
Autor/ica 29.11.2021. u 15:41