Naći mjesto pod suncem

Ladislav Babić
Autor/ica 5.9.2015. u 10:56

Naći mjesto pod suncem

Moja domovina je čitav svijet,
svi ljudi moj auditorij.
Karaule, granica cijeli splet –
privremeno okupirani teritorij.

Moje je pravo prirodom dato,
planetom lutat’ bez viza,
stupiti nogom na mjesto svako,
pogledati sve izbliza.

Nema zabranjenih mjesta, stvari,
stare parole za me ne važe:
Zabranjeno slikanje! – moj duh ne mari
bodljikavih žica i mrke straže.

Čitava Zemlja pripada meni,
tu ne može ništa bajuneta;
Ural i Pjongjang i Kordiljeri…
Polažem pravo na svaki kut svijeta.

Ljubav se zove moja moneta,
podloga koje su ljudi,
jer njom se plaća budućnost svijeta
i ona će da sudi

onima koji podižu brane
i tamo gdje nema rijeka.
Danas, moj prezir pada na njih,
a već ih sutra osveta čeka!

 

(Pjesma – bez naslova – je pisana davno, još u zajedničkoj državi. Sada je posvećujem izbjeglicama, ma koji i ma gdje bili.)

 

d

Foto: REUTERS

 

 

Ladislav Babić
Autor/ica 5.9.2015. u 10:56