MISLI MALI SAMO SRCEN

Ivo Anić
Autor/ica 21.12.2015. u 10:54

MISLI MALI SAMO SRCEN

Ulizen na taracu i jeman ča vidit, moj libar njanci ne mirita jednu kafu, kafu ča mi taj mali kamajer nikad ne bi tija naplatit. Kurba kamajerska. Svi su ti kamajerji lupeži i kurbe, navuku te, uvuku ti se pod kožu, e barba Smoje ovo, e barba Smoje ono, a lupeži su to, lupeži i razbojnici. Ko je vidija od kamajera čovika? Znate li vi jednega da je bija čovik, da od partence do kraja đite taj ne bi učinija svoje konte?

Istina. Pravi kamarjer će počastit, zna on kurba kome i zašto, ma će ti zagrijat konjak i reć, fala in barba Smoje, lipi ste mi posal učinili, cili trajekt sidi livo, a vi desno, njanci čovika na šanku di je Feral i di ste vi, moran van dat bar dil inkasa, toliko ste mi posla učinili sa svojon pojavon da van se ne mogu odužit do kraja života.

A posebno Šarko, taj pas mirita u salon, baš ga je gušt gledat kako je dresiran, čudo od pasa, furešti bi se tili slikat sa njin, beštijon koja i je ugrizla za ruku. Jema bit barba Smoje da ste vi Šarka dresirali u nike nimaške oli auštrijske sklule, to je beštija koja zna i red i pacjencu, to je beštija koja ne skače na ove domaće kuje jerbo je dresiran da skače samo na čekinje, oli švabice, samo da vama ugodi, da vi morete reć kako vaš Šarko jebe samo kapitalističke kurbe.

I još nešto barba Smoje moran van reć, puno mi je drago ča Viktor i Heni sididu na livoj bandi trajekta, a cili svit na desnoj, ka šta mi je puno drago ča Feral na mon šanku kupuju ovi sa live bande, znači niko i puno mi je drago ča će jednon se svi klet u vas, u Feral i u moga Viktora jerbo ste vi jedan veliki vizionar i veliki čovik. Vi kada ste znali da će jednon sve pizde prič na ovu našu livu bandu kad in guzica bude miritala livo i da će sve to uć u jednu finu i skladnu balancu, kakvi trajekt mora da bude, jerbo ako nima balance trajekt se nagne i svakog vraga se tu more dogodit.

Ali ja moj barba Smoje moran večeras napravit kasu i moran zakjučit ovi moj dan da ovoj gospodi prikažen tu vašu kafu i taj vaš konjak ka i oni Viktorov i od Heni i ja moran jerbo mi vrag ne da mira nike stvari bacit na papir ka i naš Meštar jerbo su mu fašisti ruvinali i najskupje profume, razbili su mi caklo, razbili su mi makinju, tendu od butige! Razbili su mi barba Smoje dušu fašisti, ruvinali su mi butigu, prave mi je butigon za redikule, da pravi revolucioneri nisu u njoj vengo revolucioneri od lake vodice, revolucioneri ča te prepisuju, oni ča jemaju puno lipi stvari ali i ne smiju reć?

Ulizen na taracu i jeman ča vidit, moj libar njanci ne mirita jednu kafu, kafu ča mi taj mali kamajer nikad ne bi tija naplatit. Kurba kamajerska. Svi su ti kamajerji lupeži i kurbe, navuku te, uvuku ti se pod kožu, e barba Smoje ovo, e barba Smoje ono, a lupeži su to, lupeži i razbojnici. Ko je vidija od kamajera čovika? Znate li vi jednega da je bija čovik, da od partence do kraja đite taj ne bi učinija svoje konte?

Lupežu jedan, da bi li lupežu!

Na srce me vataš ka i uvik, ka ča me Roko vata, kurbin sine, znaš di san slab. Jeben tebe i tvoje knjige, jeben tebe i to ča misliš, jeben tebe i tvoj Feral, sve ća pišeš kurbin sine kamarjerski! Za srce me vataš, uvati me za kurac pizdo jedna farabutska, getarska i da znaš, sve ča san ti govorija da misliš svojon glavon od danas zaudobi, misli mali samo svojin srcen ono neka te vodi, glava i meni i tebi ka šta vidiš vridi deset kuna. I moja i tvoja knjiga vride isto, deset kuna i miritaš to  kurbin sine, mulac jedan, da bi li mulac!

Misli srcen, neka ti to bude moja nova zapovid.

Ivo Anić
Autor/ica 21.12.2015. u 10:54