MIROSLAV KRLEŽA: KHEVENHILLER (Anno domini 1579)

tačno.net
Autor/ica 20.12.2015. u 21:09

MIROSLAV KRLEŽA: KHEVENHILLER (Anno domini 1579)

Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo.

Pak ni vezda nebu da nam nekak nebu.

 

Kajti: Kak bi bilo da ne bi nekak bilo,

Ne bi bilo nikak,ni tak kak je bilo.

 

Ar je navek bilo da je nekak bilo,

Kaj je bilo,a je ne,kaj neje nikak bilo.

 

Tak i vezda bude da nekak vre bude

Kak biti bude bilo da bi biti bilo.

 

Ar nigdar ni bilo da ni nišče bilo,

Pak nigdar ni ne bu da niščega ne bu.

 

Kak je tak je,tak je navek bilo,

Kak bu tak bu,a bu vre nekak kak bu!

 

Kajti nemre biti i nemre se zgoditi

Da kmet ne bi trebal na tlaku hoditi.

 

Nigdar još ni bilo pak nigdar nemre biti

Da kmet ne je moral na vojščinu iti.

 

Kajgod kakgod bilo opet je tak bilo

Kak je bilo tak je i tak bude bilo.

 

Kak je navek bilo navek tak mora biti,

Da muž mora iti festunge graditi.

 

Bedeme kopati i morta nositi

Z repom podvinutim kakti  kusa biti.

 

Kmet nezna zakaj tak baš mora biti

Da su kmeti gladni,a tabornici siti.

 

Ar nigdar ni tak bilo da ni nam tak bilo,

Pa nigdar ni ne bu da kmet glađen ne bu.

 

A kmetu je sejedno jel krepa totu,tam

Il v katedrale v Zagrebu.

 

Kad drugog spomenika na grebu mu ne bu,

Neg pesji brabonjak na bogečkom grebu.

 

 

tačno.net
Autor/ica 20.12.2015. u 21:09