Mili Tiro: Rock and roll je sloboda koju nikada nećemo napustiti

Amer Bahtijar
Autor/ica 4.9.2021. u 18:28

Mili Tiro: Rock and roll je sloboda koju nikada nećemo napustiti

Mili Tiro rođen 1964. godine u Mostaru. Nakon prvobitne ljubavi prema sportu, već od rane mladosti se interesuje za umjetnost.

Kao osnovac, osvaja treću nagradu na državnom literarnom takmičenju. Zanima se i za muziku, pa se sa 19 godina pridružuje prvom bendu.

Nakon školovanja počinje se profesionalno baviti radom u kulturi, što traje već 24 godine.

Osnivač je Mostar Blues & Rock Festivala koji se održava već 19 godina.

Četiri godine učestvuje u radu Upravnog odbora Muzičke nagrade „Davorin“, a 11 godina kreira i vodi radijsku muzičku emisiju „Stereo snovi“.

Autor je teksta za teatarsku predstavu „Trešnje u pepelu“, prozne priče „Saga o vrani Jezebel“, ali ga najviše privlači poezija.

Od prošle godine prikuplja svoje poetske radove i objavljuje ih u knjizi „Lament“, čiji je izdavač Centar za kritičko mišljenje.

Trenutno radi na pisanju druge knjige.


Amer Bahtijar
Autor/ica 4.9.2021. u 18:28