KONKURS ZA STIPENDIJE REZIDENCIJALNOG PROGRAMA KROKODIL

tačno.net
Autor/ica 21.1.2013. u 18:05

KONKURS ZA STIPENDIJE REZIDENCIJALNOG PROGRAMA KROKODIL

 

Udruženje KROKODIL raspisuje konkurs za stipendije piscima za jednomesečni boravak u Beogradu u toku 2013. godine. Na konkurs, koji je otvoren do 15. februara, mogu se prijaviti pisci, esejisti, dramski pisci, pesnici iz evropskih zemalja.

Stipendija uključuje boravak u Beogradu, putne troškove i honorar od 800 eura. Prijava mora da sadrži biografiju, bibliografiju, preporuku strukovnog udruženja ili izdavača, kao i plan rada.

Aplikacije slati na mail festivalkrokodil@gmail.com.

 

O REZIDENCIJALNOM PROGRAMU ZA PISCE „KROKODIL“ U BEOGRADU

 

Rezidencijalni program za pisce „KROKODIL“ otpočeo je s radom u oktobru 2012. godine, kao prvi rezidencijalni boravak za pisce u našem glavnom gradu. U prethodna tri meseca, u Krokodilovoj Kući za pisce su boravila tri pisca-stipendista – Tea Tulić (oktobar), Faruk Šehić (novembar) i Daša Drndić (decembar), koji su tokom svog boravka imali čitav niz javnih i medijskih nastupa u Beogradu, Zrenjaninu i Novom Sadu, a objavili su i više tekstova kako na blogu na našem sajtu, tako i u drugim medijima širom regiona. Knjiga Tee Tulić „Kosa posvuda“ je takođe doživela i svoje srpsko izdanje u oktobru 2012, koje promovisano i na Sajmu knjiga u Beogradu. Rezidencijalni boravak za pisce se tako pokazao kao odlična osnova za nastavak književne, ali i društvene komunikacije našeg glavnog grada sa drugim evropskim gradovima i zemljama.

Ovaj projekat sprovodi se u partnerstvu s evropskom mrežom za književnost Traduki, koja podstiče književnu komunikaciju između zemalja Balkana i zemalja nemačkog govornog područja a koju su zajednički osnovali Savezno ministarstvo za evropske i internacionalne poslove Austrije, Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, Švajcarska  fondacija za kulturu „Pro Helvetia“, KulturKontakt  Austrija, Goethe Institut, Javna agencija za knjigu Republike Slovenije, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Resor za kulturu Vlade Kneževine Lihtenštajn, Fondacija za kulturu Lihtenštajna i Fondacija „S. Fischer“.

Više o Udruženju Krokodil, kao i o konkursu možete saznati na internet stranici www.kucazapisce.krokodil.rs.

 

tačno.net
Autor/ica 21.1.2013. u 18:05