Izložba plakata i kataloga iz fundusa Gradske galerije Collegium artisticum

tačno.net
Autor/ica 10.7.2013. u 11:54

Izložba plakata i kataloga iz fundusa Gradske galerije Collegium artisticum

Volume I: 1975-2000

12. 7. – 12. 8. 2013.

Ponedeljak-subota 10:00-18:00

Kolekcija plakata i kataloga, koja će biti postavljena u Gradskoj galeriji Collegium artisticum od 12. jula,  omogućuje posjetiocima svih generacija da ožive ili obogate pogled na umjetnički život Sarajeva u posljednjoj četvrtini 20. vijeka. Od 1975. godine, u prostoru Collegium artisticum-a održano je preko 800 izložbi. Predstojeća izložba odnosi se na period do 2000. godine i  prva je u seriji izložbi na kojima će biti predstavljena dokumentacija galerijske djelatnosti. Cilj ovih izložbi je da se cjelokupni dokumentarni fundus galerije otvori za javno korištenje.

Dokumentarne izložbe dio su opširnijeg projekta pod radnim nazivom “Rekonstrukcija sjećanja”, koji Collegium artisticum priprema za period septembar 2013-septembar 2014.  Pored dokumentarnih izložbi, projekat obuhvata i selektorske izložbe od regionalnog značaja: u saradnji sa Goethe institutom, u septembru 2013. godine biće predstavljena izložba fotografija, video radova i instalacija umjetnika/ca iz 11 zemalja jugoistočne Evrope pod nazivom “Recorded memories / Zabilježena sjećanja”.

Od samih početaka, pod vodstvom prvog direktora Fuada Hadžihalilovića, u programskoj orijentaciji Gradske galerije (nekadašnjeg Umjetničkog paviljona) ključno mjesto pripadalo je kolektivnim selektorskim izložbama na kojima je predstavljana stvaralačka aktivnost Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. Takvom orijentacijom, Collegium artisticum je postao jedno od značajnih izlagačkih prostora tokom osamdesetih godina, upisujući Sarajevo na mapu regionalnih kulturnih centara. Izložbe poput “Jugoslovenska umjetnost 1970-1978”, “Jugoslovenska umjetnost 1978-1983”, “Umjetnost-kritika usred osamdesetih” i “Jugoslovenska dokumenta” bile su rezultat nastojanja da se artikulišu tokovi na cjelokupnoj umjetničkoj sceni bivše Jugoslavije, ali su one takođe reflektovale marginaliziran položaj postojeće scene u odnosu na zapadno-evropski umjetnički sistem. Na prelazu 20. u 21. vijek, u globalnom umjetničkom sistemu došlo je do prvog talasa prepoznavanja umjetničke produkcije Jugoistočne Evrope kao vitalnog nosioca savremenih tokova u umjetnosti, problematizujući dinamiku odnosa (zapadnog) “centra” i (istočne) “margine”.

U aktuelnom momentu ukazuje se drugi talas prepoznavanja u kojem iščezavaju tragovi “egzotizacije Balkana” (sa pozitivnim i negativnim posljedicama) i razmatraju se različiti kritički pristupi temi kulturnog sjećanja. Dokumentarnim izložbama i projektom “Rekonstrukcije sjećanja” galerija Collegium artisticum priključuje se ovom procesu istraživanja i revalorizacije skorije kulturne prošlosti.

tačno.net
Autor/ica 10.7.2013. u 11:54