Iz štampe izašla knjiga Salke Šarića “Baba Beširova mahala u Mostaru – Arhiviranje uspomena”

tačno.net
Autor/ica 1.12.2021. u 16:41

Iz štampe izašla knjiga Salke Šarića “Baba Beširova mahala u Mostaru – Arhiviranje uspomena”

Foto: šg

Iz štampe je izašla knjiga Baba Beširova mahala u Mostaru – Arhiviranje uspomena autora i izdavača Salke Šarića. Knjiga sadrži 14 poglavlja, a tema joj je najzapadnija mostarska mahala koja se prostirala od istoimene džamije na Balinovcu do njenih rubnih dijelova na lokalitetu Bakšim. 

U trećem poglavlju, Baba Beširova mahala, koje je i najveće, obuhvaćene su 143 porodice od Baba Beširove džamije, po principu cik-cak, lijevo-desno, u smjeru lokaliteta Bakšim.

U petom poglavlju, Bare obrađeno je sedam porodica koje su u njima živjele. Kompletan istraživački rad obuhvata prošlost ovih predjela do 1996. godine i osvrće se i na stanje u današnjem vremenu.

U trećem poglavlju Baba Beširova mahala, tretirane su sljedeće porodice:

Porodice Drače, Porodica Dizdarević, Porodica Bošnjić, Porodica Kapetanović, Porodica Novak (kuća na Adi), Porodica Vilenica (kuća na Adi), Porodica Soldo (kuća na Adi), Porodica Bečević (kuća na Adi), Porodica Hadrović (kuća na Adi), Porodica Ćubela (kuća na Adi), Porodica Habiba Dvisca, Porodica Mahmuda Dvisca, Porodica Ibrahima Dvisca, Porodica Delalić, Porodica Rajković, Porodice Dvizac/Bečević, Porodice Dvizac/Trbonja/Breko, Porodica Melher (Melcher), Porodica Pehar, Porodice braće Muhameda i Mustafe Duranovića, Porodica Vejsila Duranovića, Porodica Pisanović, Porodica Sefić, Porodice Pajić/Salčin, Porodica Sulejmana Đulimana, Porodica Mušana Đulimana, Porodica Mišić, Porodica Neziri, Porodica Marijanović, Porodice Šabić/Jašarevći/Vejzović, Porodica Ćišić, Porodica Kebo, Porodica Pivac, Porodica Boškailo, Porodice Čolaković, Kebo, ŠoŠe, Porodica Aničić, Porodice Martinović/Vučić, Porodica Salke Duranovića, Porodica Alije Alage Duranovića, Porodica Tosum, Porodica Merdanović, Porodica Zerdelić, Porodica Golubović, Porodica Sinanović, Porodice Mašić/Rajić/Cigić, Porodica Gušić, Porodica Matijević, Porodice Bubaš/Bebek, Porodica Ditrih (Dittrich), Porodica Šarić (prva kuća), Porodica Šiširak, Porodica Gedl, Porodica Bostandžić, Porodica Kolukčija, Porodica Bajgorić, Porodica Stojčić, Porodica Slipičević, Porodica Tasić, Porodice Hegediš (Hegedüs) /Nožić/Barbarić, Porodica Fazlibegović, Porodice Bevanda, Porodica Kožul, Porodice Kožulj, Blažević, Marić, Porodica Kracl (Kratzl), Porodica Šarač, Porodica Kralj, Porodica Lovrić, Porodica Drače, Porodice Šašković i Pinjić, Porodica Glamuzina, Porodica Bošnjić 1, Porodica Bošnjić 2, Porodica Drače, Porodica Arap, Porodica Džilitović, Porodica Heljić, Porodica Batlak, Porodica Durić, Porodica Ajanić, Porodica Gigić, Porodica Azemi, Porodica Križanac, Porodica Perić, Porodica Vejzović, Porodica Martinović, Porodica Boban, Porodica Golić, Porodica Gačanović, Porodica Hrsto, Porodica Jusufović, Porodica Gušić, Porodica Fejzić, Porodica Novačić, Porodica Ljolje, Porodica Hadžiselimović, Porodica Pintul, Porodica Ćatić (Kurbegović/Ćatića kula), Porodica Džinović, Porodica Kadrić, Porodica Zelić, Porodica Gušić, Porodica Puce, Porodica Hajdarović, Porodice Hodžić/Maksumić, Porodica Matoš, Porodica Brkić, Porodica Dursum, Porodica Hamzić, Porodica Bakamović, Porodica Temim, Porodica Ćiber, Porodica Dadić, Porodice Miličevići, Porodica Hamzić, Porodice Vrljić/Federici, Porodica Ugljen, Porodica Cvitković, Porodica Ante Lasića, Porodica Šimuna Lasića, Porodica Stojana Lasića, Porodica Blage Lasića, Porodica Bencun, Porodica Novak, Porodica Blažević.

Porodice u petom poglavlju Bare:

Porodica Kalajdžić, Porodica Ćatić, Porodica Benca, Porodica Stančić (Vicka Stančića), Porodica Efica, Porodica Šarić…

tačno.net
Autor/ica 1.12.2021. u 16:41