Feminizam i islam: (ne)moguća misija?

tačno.net
Autor/ica 2.10.2018. u 09:22

Feminizam i islam: (ne)moguća misija?

U organizaciji Inicijative “Fer diskursi”, koju vodi grupa mladih građanki i građana iz Bosne i Hercegovine s ciljem da u bh. javnom prostoru otvore raspravu o problemu diskriminacije i stigmatizacije žena u religijskom diskursu, kao i diskursima liberalnih demokratija, u Sarajevu će u petak – 05. oktobra s početkom u 18 sati biti održano predavanje “Feminizam i islam: (ne)moguća misija?” profesorice Zilke Šiljak Spahić.

Zilka Šiljak Spahić je doktorica nauke iz oblasti rodnih studija te ujedno i prva profesorica iz BiH koja je predavala na prestižnom Harvardu. Autorica je nekoliko knjiga na bosanskom i engleskom jeziku od kojih su neke: „Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta“, „Post-socijalistički konteksti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu“, „Sjaj ljudskosti – životne priče mirotvorki u BiH“, prijevod knjige „Kur’an i žena“, autorice Amine Wadud.

Šiljak Spahić sudjeluje i u projektima koje radi TPO Fondacija u Sarajevu u kojoj je izvršna direktorica.

Dvije riječi koje danas izazivaju strah: feminizam i islam. Na Zapadu se islam izjednačava sa nasiljem, terorizmom i opresijom žene, a ni feminizam osim liberalnog nije općeprihvaćen u akademskom i javnom diskursu.

Na Istoku se feminizam doživljava kao liberalno-kapitalistički namet sa zadahom kolonijalizma koji je, između ostalog, liberalizirao muslimansku ženu na način da ju je evropeizirao, odnosno razgolitio i izveo iz tradicionalne uloge odgajateljice i domaćice. Stoga je feminizam”neprirodan’’ i neprikladan za muslimanska društva.

O tačkama prijepora dvije prevladavajuće idealizirane kozmologije rodnih odnosa u islamu: patrijarhalne i egalitarne, govorit ćemo detaljnije na ovomjesečnoj diskusiji.

Mjesto održavanja je IMIC Zajedno, Obala Kulina bana 39. Ulaz na predavanje je slobodan.

tačno.net
Autor/ica 2.10.2018. u 09:22