EVROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE – NAJVEĆA ŠANSA ZA KULTURU U BIH U NAREDNIH 50 GODINA

tačno.net
Autor/ica 17.5.2016. u 16:17

EVROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE – NAJVEĆA ŠANSA ZA KULTURU U BIH U NAREDNIH 50 GODINA

Bh. gradovi ne smiju propustiti priliku da 2017.  apliciraju za program Evropska prijestolnica kulture

Udruženje „Akcija“ organizovalo je 16. maja javnu tribinu posvećenu najpoznatijem kulturnom programu Evropske unije, Evropska prijestonica kulture (EPK). Tribinom održanom u Kinu Meeting Point zvanično je otpočela informativna kampanja „Akcije“ kojom se želi skrenuti pažnja bh. javnosti na program koji je jedinstvena prilika za dugoročno strateško promišljanje o kulturi u BiH.

„EPK je podsticaj gradovima i sektoru kulture da se usude promišljati strateški. Sam proces aplikacije za Program uključuje cjelokupnu javnost grada, građane, gradsku upravu, medije, kreativni sektor, kulturni sektor, gospodarstvo. To je prilika za infrastrukturnu ali i duhovnu obnovu jer potiče na promišljanje o tome šta kultura može uraditi za grad“, kazala je Anera Stopfer, voditeljica Deska Kreativna Evropa pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, koje je izborom grada Rijeke nedavno okončalo proces selekcije Evropske prijestonice kulture za 2020. godinu.

Govoreći o utjecaju koji EPK ima na gradove koji nose tu titulu, Stopfer je posebno istakla utjecaj na ekonomski rast. Na jedan uloženi euro, gradovi mogu zaraditi i do osam eura, što je značajan doprinos lokalnoj ekonomiji. Uspješan program znači i nova radna mjesta, rast turizma, životnog standarda, otvaranje prilika za različite vrste međunarodnih saradnji.

Bh. gradovi propustili su priliku da se prijave za EPK 2021, ali ostaje mogućnost prijave za 2024., 2027., 2030. i 2033.

Da bi grad postao Evropska prijestonica kulture, mora podnijeti zvaničnu aplikaciju Evropskoj uniji u kojoj predstavlja svoj prijedlog kulturno-umjetničkog programa, ali i demonstrirati na koji će način predstavljeni program doprinijeti dugoročnoj kulturnoj strategiji grada, jasnu evropsku dimenziju cijelog programa, te sposobnost grada da iznese projekat i osigura aktivno učešće velikog broja građana, posebno mladih i marginalizovanih osoba.

Svoje iskustvo rada na uspješnoj kampanji za EPK, sa učesnicima tribine podijelii su i koordinatori projekta Rijeka 2020, Jelena Tondini i Dorian Celcer.

Tondini i Celcer smatraju da uspješnost riječke kampanje počiva na iznimnoj participaciji građana Rijeke. Riječani su se u velikom broju odazvali pozivu koordinatora projekta da svojim idejama doprinesu razvoju aplikacije kroz tribine, natječaje, e-konsultacije i volonterski rad. Veliku pažnja Rijeka je posvetila  komunikacijskoj strategiji, koja je bazirana na ispitivanju javnog mnijenja. Naglašeno je i da uspješna kampanja mora biti okrenuta budućnosti grada, a ne samo njegovoj prošlosti.

„Veliku ulogu u razvoju aplikacije ima svojevrsna priča. Svaka kandidatura se gradi oko nekog narativa, nekog motiva. Ta priča mora biti iskrena, pričati o tome šta taj grad jeste i šta želi postati“, rekla je Tondini.

Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke rekao je da je Rijeka budžet za razvoj aplikacije obezbijedila gradskim proračunom. Od planiranih tri miliona kuna, potrošeno je 1,8 miliona. Na kandidaturi je radilo oko 200 ljudi.

Za gradske uprave u BiH važno je da znaju da će Evropska unija Konkurs za EPK 2024 objaviti u drugoj polovini 2017. godine. Bh. gradovi će imati 9-10 mjeseci da pripreme aplikacije. Način da se prevaziđe problem malih gradskih budžeta, koji ne mogu podnijeti ovako veliki program, jeste uspostava saradnje između gradova/kantona/županija i određena vrsta zajedničkog apliciranja/partnerstva, što ovaj Program dozvoljava.

Za razliku od Hrvatske, u kojoj je Ministarstvo kulture koordiniralo cijeli proces, bosanskohercegovački gradovi za program apliciraju direktno u Brisel, neovisno o višim nivoima administracije u zemlji što je, kako je istakla Aida Kalender, programska direktorica Udruženja „Akcija“, svakako prednost, imajući u vidu složen administrativni sistem u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Ministarstva kulture RH i koordinatori projekta Rijeka 2020 izrazili su spremnost da pomognu bh. gradovima koji se odluče kandidirati i istakli su da će im biti drago odazvati se pozivu za suradnju na razvoju aplikacije.

Udruženje „Akcija“ će do isteka roka za predaju aplikacija, u sklopu svoje informativne kampanje, pružiti svaku podršku gradovima koji se odluče prijaviti za Evropsku prijestonicu kulture.

tačno.net
Autor/ica 17.5.2016. u 16:17