BRANKO MILJKOVIĆ: JUGOSLAVIJA

tačno.net
Autor/ica 3.12.2015. u 14:14

BRANKO MILJKOVIĆ: JUGOSLAVIJA

 

Evo kako je počela u dan svoje nužnosti

Sve što nema vatre u sebi sagori

Što sagori postaje noć

Što ne izgori rađa dan

Treba zapaliti sve što može da gori

Treba srušiti sve srušivo, sve što nije večno

Treba u svemu i posle svega pronaći nadu

Revolucijo, ono što ostane je čovek

Ono što prođe je prošlost

Prošlost koja ne prođe je budućnost i budnost

Svaka stvar svaki čovek je detalj tvoje nade

Evo tako je počela u dan svoje nužnosti

Obala jednome Moru

Zvezda na Poluostrvu

Rt Dobre Volje

Oivičena beskrajem

Savetuje plodovima ljubav i razum

U fabrikama ljudi konzerviraju sunce

Koje se javlja na najrazličitije načine

U plodu i kamenu podjednako

Prvi put slatko drugi put vrelo

Sada ima sve što je njeno

Na jugu More na severu oblake

Na istoku trešnje na zapadu maslinjake

I sazvežđa nad Fruškom, zvezdane strofe najlepše

U kamenu i na vodi:

Grozd je uspomena na njihov raspored

Ima svoju budućnost i njenu prošlost

Ima svoj put i njegovu istinu

Savetuje plodovima ljubav i razum

Obala jednome Moru

Zvezda na Poluostrvu

Rt Dobre Volje

Oivičena beskrajem

Tuđa presahlost bi joj izvore otrovala

Tuđe pustinje klevetaju njeno sunce i zemlju

A ona bez milosti prema onome što je stvarno

Ali ne i istinito, ne prestaje da se bori

Srce njenih gradova je belo sunce svih ljudi

Ona uči gradove da budu braća Velikome Gradu

Koji venčava Šumadiju i Zagorje

Međusobno i sa budućnošću

Istraživači pod zemljom, u smrti, vojnici i rudari

Istraživači u vazduhu,pevači i ikari

Istraživači pod vodom, pesnici nesvesnoga

Tražite, nađite, pretražite sva blaga,

Sve mogućnosti i sva imena svome Jugu

Koji savetuje plodovima ljubav i razum.

 

Branko Miljković, ”Jugoslavija”

POEZIJA -„Smrću protiv smrti“ MCMLXXXI

tačno.net
Autor/ica 3.12.2015. u 14:14