Amir Hrnjičević: Oporuka prijateljstvu

Amir Hrnjičević
Autor/ica 4.7.2014. u 22:43

Amir Hrnjičević: Oporuka  prijateljstvu

Foto: Joseph Forsyth

Oporuka  prijateljstvu

Ja koji zna i oprostit, piše
oporuku prijateljstvu.
Ja se uvijek orijentiram u svom životu
zahvaljujući mimici
Mirsadi Hadziahmetović.
Moj dragi prijatelju, Dževdo,
jeste, ja sam lud ali je još uvijek
bolje biti lud nego manje pametan.
I inače, materija nema svoju stvarnost
vrata moga srca i moje familije otvorena su,
samo da doživimo tu čast.
Nećemo čekati na magarce koji su
sa sedlom rođeni,
niti na one koji po drugima, o sebi mogu suditi.
Kad su ti o meni drugi govorili
i mislili da su plemići,
nisu se sa sedlom rodili
i eno, sve im se zatravilo.

Amir Hrnjičević

Amir Hrnjičević
Autor/ica 4.7.2014. u 22:43