Amir Hrnjičević: Kad vam je srce prazno

Amir Hrnjičević
Autor/ica 23.8.2014. u 10:11

Amir Hrnjičević: Kad vam je srce prazno

 foto: Flickr

Sahat ko sahat kula ….
otkucava
bilo srca i dalje od njega
sjećam se starog pjesnika
Zakir ef iz bijelog grada
grada Akisar
pokloni mi knjigu
rajske bašče
i vavik bi njegovo
kad vam je srce prazno
dodjite u Akisar
bio grad …

Amir Hrnjičević

Amir Hrnjičević
Autor/ica 23.8.2014. u 10:11