Aktivizam i mladi

Stela Kapidžić
Autor/ica 5.6.2018. u 14:57

Izdvajamo

  • Uključite se u omladinske organizacije, počnite od sitnica koje vam smetaju, sa prijateljima očistite park, organizujte ljetne olimpijske igre, a kasnije same po sebi dolaze one stvari za koje niste vjerovali da je moguće učiniti, bićete svjesni mogućnosti da iskažete svoj stav, svoje mišljenje, predstavite svoje ideale i u dogovoru sa drugima, implementirate ih.

Povezani članci

Aktivizam i mladi

Foto: klix.ba

Aktivizam je nenasilna vrsta borbe za podizanje svijesti i rješavanje problema u kojoj se nalazi određena grupa ljudi ili okolina. Putem aktivizma pažnja se skreće na ugroženu populaciju ili okolinu i na probleme u kojima se nalaze, a kojima se određena aktivistička grupa bavi.

Aktivizam je planirano ponašanje da bi se postigli socijalni ili politički ciljevi kroz aktivnosti kakve su podizanje svijesti, stvaranje koalicija, vođenje političkih kampanja, proizvodnja informativnog materijala, stvaranje publiciteta, kao i preduzimanje drugih akcija kako bi se uticalo na socijalne promjene. Socijalni rad u zajednici posebno stimuliše razvoj onih oblika aktivizma koji stimulišu promjene i utiču na poboljšanje uslova života, posebno marginalizovanih grupa i ugroženih pojedinaca/ki. Uslov za to je samoorganizovanje pojedinaca/ki i grupa.

Cilj samog aktivizma jeste da preko aktivnosti uspije da unaprijedi stanje, podigne svijest, zaštiti, spriječi nasilje, sve u zavisnosti o kojem tipu aktivizma govorimo (socijalni, ekonomski, politički ili ekološki aktivizam). Dakle, aktivizam igra važnu ulogu u stvaranju boljih uslova za život cijele planete.

Omladinski aktivizam znači aktivno učešće mladih u rješavanju za njih relevantnih pitanja i donošenju odluka u lokalnim zajednicama kao i na državnom nivou.

Biti aktivan znači znati šta hoćeš i želiš, i uraditi to. To znači uticati na odluke o ličnom razvoju, razvoju  tvoga grada, tvoje zajednice, osim škole i kafića imati i druge aktivnosti koje će ti omogućiti da putuješ, upoznaješ nove ljude, stičeš nova znanja (npr. o održivom razvoju, ljudskim pravima, ravnopravnosti polova, evropskim integracijama i dr.)

Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i buduće nosioce promjena. Zato je neophodno posvetiti adekvatnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama, kao i podršci i razvoju omladinskog aktivizma.

Pozitivan primjer su srednjoškolci iz Jajca i Travnika, koji su se prošle godine pobunili protiv segragacije u obrazovanju.

img_1048

Naš život ne bi baš imao smisla ako bismo svo vrijeme stajali u mjestu, bez ikakvih pomaka ka naprijed, bez ikakvih promjena u životu. Nekada moramo preuzeti rizik i uraditi ono što nam srce govori, iako se društveni principi i stavovi ne podudaraju sa onim što radimo. Nekada moramo biti sami protiv svih ali na kraju ipak budemo ponosni na sve što smo uradili. Kada vidimo rezultat znamo da je društvo imalo koristi od nas. Svaka aktivnost je novo iskustvo koje nas usavršava za život.

Da bi neko bio aktivista, aktivan član društva, on ne mora da posjeduje određene talente, ne postoje nikakve posebne predispozicije za to, jedino što je potrebno i od krucijalne važnosti je volja i želja za radom, učenjem i promjenama. Uključite se u omladinske organizacije, počnite od sitnica koje vam smetaju, sa prijateljima očistite park, organizujte ljetne olimpijske igre, a kasnije same po sebi dolaze one stvari za koje niste vjerovali da je moguće učiniti, bićete svjesni mogućnosti da iskažete svoj stav, svoje mišljenje, predstavite svoje ideale i u dogovoru sa drugima, implementirate ih.

Stela Kapidžić
Autor/ica 5.6.2018. u 14:57