Vesna Alaburić: Tužbe protiv portala Tačno.net su nezakonite i povrijeđuju pravo na slobodu izražavanja

tačno.net
Autor/ica 31.10.2023. u 15:31

Vesna Alaburić: Tužbe protiv portala Tačno.net su nezakonite i povrijeđuju pravo na slobodu izražavanja

Foto: Arhiv

Javno poduzeće BH POŠTA d.o.o. Sarajevo i generalni direktor Mirsad Mujić podnijeli su 08.11.2020. tužbu protiv Udruženja CENTAR ZA KRITIČKO MIŠLJENJE, glavne i odgovorne urednice Štefice Galić i autora Predraga Blagovčanina radi naknade nematerijalne štete uzrokovane prilogom s naslovom „SDA u službi UZP-a: BH Pošta dodijelila milionske tendere firmi u vlasništvu supruge ratnog zločinca Jadranka Prlića“, koji je 23.12.2019. objavljen na portalu tacno.net. Tužitelji zahtijevaju novčanu naknadu u iznosu od 15.000,00 KM (prvotužitelj 10.000,00 KM i drugotužitelj 5.000,00 KM), te objavu dispozitiva presude u jednom dnevnom listu i na portalu 1.tuženika, kao i naknadu parničnog troška.

Općinski sud u Mostaru 19.03.2021. donosi presudu kojom odbija tužbeni zahtjev, uz obrazloženje, ukratko, kako navodi da financiranje ratnih zločinaca u BiH nije ograničeno samo na budžetske stavke i izdvajanje javnih sredstava za pravosudne procese pred međunarodnim sudovima, što se vidi na primjeru poslovanja firmi u vlasništvu supruge ratnog zločinca Jadranka Prlića u ovoj državi za njega još ima „selameta“, jesu izneseno mišljenje autora, kao i navodi naslova spornog članka, u kojem autor javno iznosi svoj provokativni vrijednosni sud. Kod navoda 3.tuženika da skraćenica UZP upotrijebljena u naslovu znači udruženi zločinački poduhvat, da je Jadranko Prlić, suprug Ankice Prlić, pravomoćno osuđen pred Međunarodnim tribunalom zbog udruženog zločinačkog poduhvata na 25 godina, da se po našim zakonima imovina stečena u braku dijeli među supružnicima, i da će Jadranko Prlić imati financijsku korist od poslovanja firme njegove supruge Ankice Prilić sa JP BH Pošta na čijem čelu se nalazi Mirsad Mujić, član glavnog odbora SDA i član Sabora Islamske zajednice, sud cijeni da je iznošenje navoda spornog članka, u naslovu i u članku bilo razumno.

Županijski/kantonalni sud u Mostaru 12.09.2023. donosi presudu kojom djelomično uvažava žalbu i preinačuje prvostupanjsku presudu, tako da 1.tužitelju dosuđuje novčanu naknadu zbog povrede poslovnog ugleda u iznosu od 2.000,00 KM, a 2.tužitelju u iznosu od 1.000,00 KM, dok se u preostalom dijelu žalba odbija kao neosnovana i potvrđuje prvostupanjska presuda.

Prema mišljenju Vesne Alaburić, odvjetnice iz Zagreba presuda Županijskog/Kantonalnog suda nepravilna je i nezakonita. Ona nije u skladu ni sa Zakonom o zaštiti od klevete FBiH ni s praksom Europskog suda za ljudska prava.

Cijelu analizu koju je za potrebe Udruženja Umbrella pripremila odvjetnica Vesna Alaburić pročitajte ovdje.

Analiza pravomoćne presude Edis Mušić v. portal Tačno.net

Edis Mušić je podnio tužbu protiv Udruženja CENTAR ZA KRITIČKO MIŠLJENJE kao nakladnika portala tacno.net, glavne i odgovorne urednice Štefice Galić i autora Predraga Blagovčanina radi naknade nematerijalne štete uzrokovane prilogom s naslovom „Koga čuvaju ‘Unutrašnji organi’: poredak ili kriminal“, koji je 23.05.2018. objavljen na portalu tacno.net. Tužitelj zahtijeva utvrđenje povrede časti i ugleda, novčanu naknadu u iznosu od 7.000,00 KM i objavu presude, kao i naknadu parničnog troška.

Sporni prilog je izvještaj o Informaciji Odjeljenja za kriminalističko-obavještajne poslove policije MUP-a HNK, koju je 2015. načelnik Sektora kriminalističke policije Ramiz Hasić uputio Tužilaštvu BiH. Dopis načelnika Hasića, na službenom memorandumu, s brojem spisa, nosi oznaku „TAJNO“. U prilogu su objavljeni faksimili spomenutih dokumenata, a svaka stranica dokumenta otvara se „klikom“ na faksimil stranice. Informacija sadrži navode o nezakonitom postupanju tužitelja i drugih osoba.

Općinski sud u Mostaru odbija tužbeni zahtjev, dok Kantonalni sud u Mostaru djelomično uvažava žalbu tužitelja, pa preinačuje prvostupanjsku presudu tako da utvrđuje da su tuženici spornim prilogom povrijedili čast i ugled tužitelja i tuženicima nalaže da tužitelju isplate naknadu štete u iznosu od 2.000,00 KM i objave presudu na portalu tacno.net.

Prema mišljenju Vesne Alaburić, odvjetnice iz Zagreba zbog propusta drugostupanjskog suda (opisanih u analizi) presudom je povrijeđeno pravo portala Tačno.net na slobodu izražavanja.

Cijelu analizu, koju je za potrebe Udruženja Umbrella, pripremila Vesna Alaburić možete pročitati ovdje.

tačno.net
Autor/ica 31.10.2023. u 15:31