U srcu Sarajeva na otetoj jevrejskoj zemlji: Hadžibajrić i Amko komerc započeli izgradnju stambenog kompleksa

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 4.9.2020. u 12:19

U srcu Sarajeva na otetoj jevrejskoj zemlji: Hadžibajrić i Amko komerc započeli izgradnju stambenog kompleksa

Bez odluke Opštinskog vijeća, na otetoj jevrejskoj zemlji sa nelegalnom građevinskom dozvolom načelnik Ibrahim Hadžibajrić zajedno sa Muamerom Aletom vlasnikom kompanije Amko Komerc kreće u realizaciju izgradnje poslovno stambenog kompleksa površine 5800 kvadrata u centru Sarajeva, pritom oštetivši budžet opštine za milion i pol KM.

Piše: Predrag Blagovčanin

Krajem 2019. godine opština Stari Grad uklanja 11 privremenih poslovnih objekata u ulici Dženetića čikmi iza pijace Markale. Nedugo nakon uklanjanja objekata investitori Amko Komerc i opština Stari Grad započinju izgradnju stambeno poslovnog objekta ukupne površine 5.800 metara kvadratnih.

Građevinski radovi na lokaciji Dženetića čikma bb

Šta je sporno? Kao prvo, podatak da je opština Stari Grad kroz postupak harmonizacije nekretnina upisala sebe kao vlasnika nacionalizovanih parcela u stvarnom vlasništvu sarajevskih jevrejskih porodica.

Kako su oteli jevrejsku zemlju

Obzirom da zemljište na kojoj je započeta izgradnja pripada i članovima Jevrejske zajednice opštinska služba 2016. godine šalje dopis Jevrejskoj opštini sa upitom da li su joj poznate osobe Abraham Salom, Erna Kohen Izrael, Rahaela Montiljo i Malina Rašel koje su upisane sa pravom korištenja. Jevrejska opština potvrdno odgovara s tim da navodi da je Malina Rašel živa dok su drugi vlasnici umrli ali imaju nasljednike.

Međutim, krajem 2018. godine opština Stari Grad obavještava advokata Nenada Maglajlića punomoćnika Jevrejske opštine kao i Maline Rašel da je kroz projekat „Harmonizacije nekretnina“ opština Stari Grad upisala sebe kao vlasnika nekretnina koje su od jevrejskih porodica oduzete procesom nacionalizacije.

„Nakon ovog šokantnog saznanja ja odlazim u sud i utvrđujem da je rješenjem Zemljišnoknjižnog ureda uspostavljen novi uložak u kojem su predmetne nekretnine upisane u korist novog vlasnika Opštine Stari Grad sa dijelom 1/1.“

Novi ZK izvadak u kojem je opština Stari Grad upisana kao vlasnik

Maglajlić naglašava da i pored činjenice da rješenje o harmonizaciji nije pravosnažno Služba za urbanizam opštine Stari Grad u oktobru 2019. godine daje rješenje investitorima Opštini Stari Grad i Amko Komercu d.o.o. odobrenje za građenje stambeno poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma. Prema riječima Maglajlića na rješenje koje mu nikad nije dostavljeno ulaže žalbu.

„Obzirom da se Služba za urbanizam nije udostojila da u roku od šest mjeseci spis sa žalbom dostavi kantonalnom Ministarstvu prostornog uređenja ja se obraćam pritužbom upravnom inspektoru Ministarstva pravde. Odmah po podnesenoj pritužbi dakle šest mjeseci nakon moje žalbe Općini zaprimam rješenje da se žalba Jevrejske opštine i Maline Rašel odbacuje kao neblagovremena i nedopuštena.“


ZK izvadak sa upisom jevrejskih porodica

Na ovo rješenje o odbacivanju žalbe Maglajlić sredinom jula ulaže žalbu na koju još uvijek nije došao odgovor. Ističe da Jevrejska opština ne želi biti smetnja napretku i razvoju grada ali da se imovina Jevreja stradalih u holokaustu kao i njihovih nasljednika van zakonskog uporišta nasilno oduzima.

„Obzirom da rješenje o harmonizaciji kojim je općina Stari Grad upisana kao vlasnik jevrejske imovine nije pravosnažno investitori nisu mogli krenuti u izgradnju. Jevrejska opština ima saznanja da izdata građevinska dozvola općini Stari Grad i Amko Komercu obuhvata i dio imovine Islamske zajednice i da je naknada između investitora i Islamske zajednice regulisana. Ako je to zaista tako onda bi Jevrejska zajednica bila diskriminisana u odnosu na druge konfesije.“

Na koji način je Islamska zajednica regulisala imovinsko pravne odnose na lokacija Dženetića čikme pokušali smo saznati od zvaničnog advokata ove vjerske zajednice Amira Đulića. U telefonskom razgovoru Đulić je istakao da nema ovlaštenja da govori o ovim temama. Iz Medžilisa islamske zajednice Sarajevo nisu odgovarali na naše pozive za razgovor a ni iz Vakufske direkcije nije stigao odgovor na naša pitanja.

Sarajevski imam Kenan Musić koji je nedavno samoinicijatvino napustio poziciju glavnog imama sarajevskog medžlisa istakao je da je jedan od razloga njegovog odlaska sa ove funkcije i upravljanje vakufima.

Nenad Maglajlić/foto: Depo.ba

Nenad Maglajlić advokat Jevrejske opštine ističe da je o problemu oduzimanja jevrejske imovine informisao investitore, načelnika opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića kao i predstavnike Amko Komerca ali da od njih nije dobio nikakav odgovor.

„Ni dvadesetpet godina nakon rata ova država nije našla za shodno da donese Zakon o denacionalizaciji. Harmonizacijom je bez naknade oduzeta imovina umrlih i stradalih članova Jevrejske zajednice u holokaustu. Općina Stari Grad kao ni firma Geodet nikada nisu htjeli na molbu Jevrejske opštine dati imena i podatke o oduzetoj imovini koja je pravnom gimnastikom pripala u vlasništvo općine Stari Grad.“

Oštetili su budžet za najmanje milion KM

Bez obzira na činjenicu da imovinsko pravni odnosi nisu riješeni Služba za urbanizam opštine Stari Grad u oktobru 2019. godine izdaje investitorima Opštini i Amko Komercu građevinsku dozvolu.

Upravo ovu činjenicu opštinska služba potvrđuje u zvaničnom dokumentu. Međutim, pored ovog fakta interesantan je i podatak iz kojeg je Opština uopšte ušla u projekat izgradnje stambeno poslovnog objekta.

Prema navodima izvora portala Tačno.net iz ove sarajevske opštine građevinska dozvola sporna je iz nekoliko razloga.

„Po Zakonu o stvarnim pravima član 363. Općine ne mogu raspolagati zemljištem u svrhu gradnje bez konkursa. Međutim Hadžibajrić zajedno sa općinskim službama nađe varijantu da se građevinska dozvola izda na Općinu i Amko Komerc.  Amko Komerc je imao svoje zemljište gdje je bila samoposluga na Markalama i umjesto da sam gradi on ovim udruživanjem fiktivno gradi sa Općinom. Na Općinskom vijeću nije donesena odluka o zajedničkoj gradnji, donesen je zaključak da se pregovara i da se nakon tih pregovora kompletan predmet iznese Vijeću na dalje razmatranje. Vijeće kao zakonodavna vlast je zaduženo za imovinu općine.“

Zaključak Opštinskog Vijeća 

Za naše sugovornike sporan je i potpis same dozvole obzirom da građevinsku dozvolu nije potpisala ovlaštena osoba Aida Bajramović nego sekretar Alma Destanović. Također, zemljište upisano na opštinu kroz proces harmonizacije nije išlo na konkurs.

„Urbanistička i građevinska dozvola su donesene međutim, prije toga moraju se riješiti imovinsko pravni odnosi koji nisu riješeni. Druga stvar, zemljište nije išlo na konkurs. Po Zakonu o  eksproprijaciji za građevinsko zemljište koje ide u gradnju utvrđena je tržišna cijena. Općinsko zemljište je procijenjeno po građevinskoj cijeni od 900 KM po kvadratu. S tim je Općina oštećena najmanje milion KM jer da je zemljište procijenjeno po tržišnoj vrijednosti od cca 2000 KM po kvadratu išlo bi se na konkurs pa ko da više. Treća stvar, Općina je oslobođena plaćanja rente od 250 000. Dakle Amko gradi i za 250.000 dobija 3000 kvadrata što je neviđeni apsurd. Četvrta stvar, građevinsku dozvolu potpisala je neovlaštena osoba Alma Destanović.“

Ove navode potvrđuju i navodi iz građevinske dozvole koja je u posjedu portala Tačno.net.

Aida Bajramović nije željela razgovarati za portal Tačno.net o razlozima iz kojih ona kao ovlaštena osoba nije potpisala spornu građevinsku dozvolu.

Alma Destanović/foto: FB

Sekretar Alma Destanović čiji se potpis nalazi na spornoj građevinskoj dozvoli odbila je da da izjavu. Iako smo joj u dva navrata omogućili da javnost upozna sa procesom izdavanja sporne građevinske dozvole, Alma Destanović optužila nas je za neprofesionalizam te istakla da je komunikacija za medije ne interesuje.

Prema pisanju medija Alma Destanović, nakon što nije prošla na izborima kao kandidatkinja za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine ispred stranke Ibrahima Hadžibajrića, zapošljava se u opštini Stari Grad van predviđenih procedura.

U ranijim istupima za medije  predstavnici opštine Stari Grad istakli su da će kao sadašnji vlasnici dijela zemljišta na kojem se gradi pomenuti objekt u zamjenu dobiti 16 poslovnih prostora. Prema riječima naših sugovornika ni ova odluka nije prošla zakonsku proceduru kroz Opštinsko vijeće.

„Općina Stari Grad će kasnije napraviti ugovor o zamjeni tih 550 kvadrata za poslovne prostore od 165 kvadrata  po cijeni od 3.5 hiljade po kvadratu. Ovo je također nonsens ali u konačnici ne odlučuje načelnik o imovini Općine. Po zakonu o imovini Općine odlučuje Općinsko vijeće koje o ovom pitanju do sad nije raspravljalo.“

Poređenja radi, opština Centar je građevinsko zemljište na lokaciji parka „Hastahana“ ukupne kvadrature 2.290 kvadrata nakon odluke Opštinskog vijeća prodala Centralnoj banci za 4,7 miliona KM.

Muamer Aleta/foto: Faktor.ba

Vlasnik Amko Komerca Muamer Aleta te investitor stambeno poslovnog objekta od 5800 kvadrata u samom centru Sarajeva odbio je da nam da izjavu na temu građevinske dozvole i imovinsko pravnih odnosa kao i veza između opštine Stari Grad i njegove kompanije.

Indikativno, firma Džekos koja je bez tendera dobila 7 miliona vrijedan posao izgradnje podzemne garaže u vlasništvu opštine Stari Grad angažovana je i na realizaciji izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa u ulici Dženetića čikma.

Hitno, načelnik je ljut

U proteklih nešto više od godinu dana Opštinsko vijeće pod kontrolom načelnika Ibrahima Hadžibajrića smijenilo je 4 pravobranioca. Dženita Derviškadić razriješena je 11.05.2019. godine. Razlozi njenog razrješenja po njenom mišljenju bili su njena odluka da institucija Pravobranilaštva poništi pozitivno mišljenje na odluku o dodjeli zemljišta na lokaciji Dženetića čikma.

„Imovinsko-pravna služba dostavila je Pravobranilaštvu Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta na navedenoj lokaciji, na koje je Pravobranilaštvo trebalo dati Mišljenje. Ja sam na Prijedlog rješenja dala pozitivno Mišljenje, ali Imovinsko-pravnoj službi, a ne Vijeću kako mi se spočitava i pokušava podmetnuti. Mišljenje je dato na temelju dokumentacije koju je Pravobranilaštvu dostavila Imovinsko-pravna služba, međutim, prije sjednice vijeća pismeno mi se obraća advokat Medžlisa Islamske zajednice, a potom dolazi i u prostorije Pravobranilaštva sa drugom dokumentacijom, ističući da ne dajem pozitivno mišljenje jer postoje razlozi za koje tada ne znam, a to je problem oko predmetnog zemljišta.“

Pravobraniocu Dženiti Derviškadić obraća se i advokat Jevrejske opštine Nenad Maglajlić koji joj dostavlja dokumentaciji o vlasništvu nad zemljištem koje je opština postupkom harmonizacije upisala kao svoje vlasništvo.

„Nakon toga, uvidom u nove činjenice i dokaze, Službi za imovinsko-pravne poslove dostavljam Negativno mišljenje, u smislu Opoziva  prethodnog, a ne Vijeću.  Imovinsko pravna služba na sjednici Vijeća dezavuiše vijećnike, u smislu da ja konstantno mijenjam Mišljenje bez razloga, međutim, razlozi su i te kako postojali. Pravobranilaštvo, dok sam bila na poziciji pravobranioca, insistiralo je na prvobitnom rješavanju imovinsko pravnih odnosa sa suvlasnicima, a potom na realizaciji projekta izgradnje tog stambeno-poslovnog objekta. Koliko se sjećam, a pamćenje me još služi, konstantno je na svakom sastanku kružila formulacija upućena Pravobranilaštvu, a to je: Dajte vi “saglasnost”,, misleći na Mišljenje, na navedeno, a mi ćemo dalje rješavati sve po zakonu.“

Opštinsko Vijeće Stari Grad/foto: Starigrad.ba

Zbog protivljenja izdavanju pozitivnog mišljenja kao i javnom odgovoru na vijećničko pitanje „Da li pravobranilaštvo radi pod pritiscima?“, Dženita Derviškadić nezakonito je razriješena sa pozicije Pravobranioca.

„Na Kolegiju Općine rečeno mi je da Opozivom pojedinih Mišljenja, za koje tvrdim da su postojali validni i opravdani razlozi, da “rušim kredibilitet unoseći sumnju u rad Općinskog načelnika u odnosu na izgradnju stambeno-poslovnog prostora u ul. Dženetića čikma“, pored toga rečeno mi je da ja svojim odlukama rušim kredibilitet u „Čaršiji i stvaram sumnju u rad  i namjere Općinskog načelnika”. Ja sam im tad rekla da Pravobranilaštvo ukazuje Općinskom načelniku na donošenje i usvajanje akata, koji Pravobranilaštvu u vidu Prijedloga dostavljaju nadležne općinske službe, kako iste načelnik ne bi potpisivao, ili u krajnjem slučaju odgovarao”.

Bez obzira na mišljenje Ombudsmena BIH kao i Suda koji je donio odluku da se Dženita Derviškadić vrati na posao opština Stari Grad do danas nije ispoštovala tu odluku.

Pored Dženite Derviškadić opštinsko vijeće je u proteklom periodu smijenilo i v.d. Abidina Hafizovića, Rešad Jusupovića, dok je Mirza Imamović samoinicijativno napustio ovu poziciju.

Podsjećamo, portal Tačno.net u proteklom periodu objavio je tekst o nepravilnostima prilikom dodjele najma parking prostora Dom Armije i Trg Austrije kao i poslovanju podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića.

Rješenje o obustavi plate Vedranu Dodiku

Nedugo nakon objave teksta zamjeniku presjedavajućeg Opštinskog vijeća i jednom od sugovornika u spomenutom prilogu Vedranu Dodiku, načelnik Ibrahim Hadžibajrić obustavio je isplatu plate za protekli mjesec.

Načelnik Hadžibajrić: Imaju nadležne službe

O pritiscima na uposlenike Opštinskopštine Stari Grad, radnim statusima Pravobranioca, nelogičnostima vezanim za dodjelu građevinske dozvole, neriješenim imovinsko pravnim odnosima, upisu nacionalizovane zemlje na opštinu Stari Grad pokušali smo razgovarati sa načelnikom Hadžibajrićem.

U telefonskom razgovoru nije želio odgovarati na naša pitanja te nas je uputio ne opštinske službe. Do objave ovog teksta odgovore nismo dobili.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo obavijestili su nas da je protiv Ibrahima Hadžibajrića u proteklih nekoliko godina zaprimljeno više krivičnih prijava. Predmeti su još uvijek u radu.

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 4.9.2020. u 12:19