IMA LI SUKOBA INTERESA U AUTOCESTAMA FBIH: Član Nadzornog odbora zaposlen na mjesto stručnog saradnika za javne nabavke

Dino Cviko
Autor/ica 29.5.2023. u 07:38

IMA LI SUKOBA INTERESA U AUTOCESTAMA FBIH: Član Nadzornog odbora zaposlen na mjesto stručnog saradnika za javne nabavke

Foto: Autoceste FBiH

U sjeni političkih previranja u Federaciji, sada već bivša Vlada FBiH i upravljačke strukture federalnih javnih preduzeća, rješavali su kadrovska pitanja. Samir Kajimović, član Nadzornog odbora Autocesta FBiH, nakon provedene konkursne procedure počinje raditi i na mjestu višeg stručnog saradnika za javne nabavke

Tako je Novalićeva vlada pretposljednjeg dana 2022. godine dala prethodnu saglasnost za imenovanje Samira Kajimovića za člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH. Prethodno je Kajimović bio v.d. član Nadzornog odbora.

Samo nekoliko mjeseci kasnije Kajimović, nakon provedene konkursne procedure, dobija i posao u Autocestama FBiH, te počinje da radi kao viši stručni saradnik za javne nabavke.

Samir Kajimović (Foto: jpautoceste.ba)

Analizirajući dvije pozicije, jasno je da, najblaže rečeno, postoji sumnja da je riječ o sukobu interesa. Pojasnimo, kao član Nadzornog odbora, Kajimović ima odgovornost nadzirati rad preduzeća u smislu da se svi poslovi obavljaju u skladu sa zakonom i propisima, uključujući i javne nabavke.

Kao zaposlenik, Kajimović kao stručni saradnik za javne nabavke vjerovatno donosi određene odluke kada je riječ o javnim nabavkama. Dakle, situacija u kojoj je Kajimović istovremeno član Nadzornog odbora, te zaposlenik preduzeća, može dovesti do narušavanja principa nepristrasnosti, te može narušiti integritet procesa donošenja odluka u preduzeću.

Iz Transparency Internationala u BiH za Žurnal preciziraju da je sporno to što u ovom slučaju nisu poštovane odredbe Zakona o javnim preduzećima FBiH.

„S obzirom na to da su prema Zakonu o javnim preduzećima povezana lica i uposlenici javnog preduzeća i članovi nadzornog odbora, jasno je da u situaciji kad ista osoba sama sebe nadzire može doći upravo do ovoga o čemu govorimo „kada lični, odnosno profesionalni interes povezanog lica onemogućava, eventualno može onemogućiti ili interes, ili poslovanje javnog preduzeća ili sposobnost povezanog lica da ispunjava svoje obaveze i odgovornosti“. Ukoliko je situacija koju ste opisali takva, svakako nije dobro da ista osoba bude na ta dva mjesta i da to može dovesti do povreda odredbi ovog zakona“, pojašnjavaju za Žurnal iz Transparency Internationala u BiH.

Novinari Žurnala obratili su se i Autocestama FBiH. Potvrdili su nam da je Samir Kajimović istovremeno i član Nadzornog odbora i zaposlenik preduzeća, te da su tek nakon što je Kajimović počeo s radom na novom radnom mjestu, od resornog ministarstva tražili instrukciju za dalje postupanje.

„S tim u vezi, resorno ministarstvo je dostavilo odgovor u kojem je navedeno da JP Autoceste FBiH treba da uskladi postojeći Statut s važećom legislativom, odnosno Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH, Zakonom privrednim društvima i Uredbom o vršenju ovlasti u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, shodno čemu JP Autoceste FBiH je pripremilo prijedlog novog teksta Statuta koji je u proceduri usvajanja“, odgovoreno je Žurnalu.

Iz Autocesta FBiH nisu direktno odgovorili na pitanje koje se odnosilo na sukob interesa. No, ne uzimajući u obzir to, te sam način na koji je provedena konkursna procedura, ovo obrazloženje sporno je iz još dva razloga.

Prije svega, sporna je činjenica da je Kajimović kao član Nadzornog odbora prvo zaposlen, pa da je tek onda o tome obaviješteno Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Drugo, evidentno je da je bilo potrebno usklađivanje samog Statuta Autocesta FBiH, a sve se radi nakon što je Kajimović zaposlen.

Ipak, na kraju treba istaći kako je zakonska regulativa koja se odnosi na sprečavanje sukoba interesa u Bosni i Hercegovini loša, pa su nekad i očiti primjeri sukoba interesa dozvoljeni, te ostaju nesankcionisani, o čemu smo već detaljno pisali.

Dino Cviko
Autor/ica 29.5.2023. u 07:38