Objavljena knjiga “Rod i Balkan”

tačno.net
Autor/ica 18.12.2017. u 13:27

Objavljena knjiga “Rod i Balkan”

Porodnjavanje balkanizma. Putovanje do druge, s preprekama

Rod i Balkan Marine Matešić i Svetlane Slapšak inkorporira dvije studije o porodnjavanju balkanizma, odnosno o rodnom čitanju balkanizma. U prvoj autorice bilježe povijesnu praksu prikazivanja Balkana u djelima muških putnika da bi im suprostavile ženske autorice koje su u svojim putopisima rastakale patrijarhalno viđenje Balkana tijekom 18. i 19. stoljeća. Podrobno analizirajući putopise Mary Wortley Montagu, Emily Strangford, Dore d’Istrije, Jelene Dimitrijević, Marije Karlove, Pauline Irby i Georgine Mackenzie, zaključuju da je njihova protofeministička uloga išla zajedno s njihovim čestim imperijalističkim nastojanjima. S time u skladu autorice u drugoj studiji govore o rodnoj situaciji na Balkanu u 20. stoljeću te preispituju koncept roda, njegovu aproprijaciju za razne proizvoljne teze i ideje te njegovu posljedičnu kontaminaciju. Također, zalažu se za sagledavanje pojma mobilnosti kao politički obilježenog.


Marina Matešić rođena je u Splitu. Studirala je filozofiju, književnost i rodne studije te doktorirala antropologiju roda na postdiplomskoj školi za humanistiku Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani. Kao gostujuća istraživačica provela je stipendijske posjete na Duke University u SAD–u i Humboldt–Universität zu Berlin. Piše i istražuje teme konstrukcije roda i spolnosti, kulturnih identiteta i migracija, feminizma, balkanologije i postkolonijalnizma.

Svetlana Slapšak rođena je 1948. u Beogradu, gdje je diplomirala klasičnu filologiju na Filološkom fakultetu. Godine 1984. doktorirala je s temom rječnika Vuka Karadžića i prevedenica iz grčkog jezika. Radila je na Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu, a od 1986. zaposlena je na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani. Objavila je više od 50 knjiga i 400 znanstvenih radova iz područja antropologije, rodnih studija, balkanologije i feminističke kritike. Također je prevela više djela s latinskog, starogrčkog, francuskog i engleskog na srpski. Za svoj rad osvojila je više književnih i nagrada za mirovni angažman.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 18.12.2017. u 13:27