Pokrenuta peticija za odbacivanje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za provođenje koncesija za izgradnju MHE “Bilješevo” na rijeci Bosni i svih ostalih mHE u Kaknju!

Aarhus
Autor/ica 22.2.2022. u 14:59

Pokrenuta peticija za odbacivanje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za provođenje koncesija za izgradnju MHE “Bilješevo” na rijeci Bosni i svih ostalih mHE u Kaknju!

Foto: aarhus.ba

U cilju spriječavanja provođenja koncesije za izgradnju MHE “Bilješevo” na rijeci Bosni, predsjednici mjesnih zajednica (MZ) Bilješevo, MZ Modrinje, MZ Podgora i MZ Donji Kakanj su u subotu, 19. februara započeli sa prikupljanjem potpisa građana Kaknja.

Izvor: Aarhus.ba

Podsjećamo, krajem mjeseca januara, kao druga tačka dnevnog reda 14. redovne sjednice OV Kakanj našao se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje koncesije za izgradnju MHE “Bilješevo’’, na rijeci Bosni, snage 4,00 MW. Navedeni prijedlog rezultat je samoinicijativnog zahtjeva za dodjelu koncesije koju je Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK uputio investitor “TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj. Nakon snažnog protivljenja mještana i predsjednika MZ općine Kakanj, Općinsko vijeće Kakanj je donijelo odluku o sprovođenju javne rasprave, a koja se zatim preimenovala u tvz. “internu” raspravu na kojoj su bili pozvani telefonskim putem samo predsjednici MZ općine Kakanj, te jedna nevladina organizacija iz Kaknja, ali ne i šira javnost.

Tokom tzv. “interne” rasprave, organizovane 10. februara, predsjednici MZ Bilješevo, MZ Modrinje, MZ Podgora i MZ Donj Kakanj, zajedno sa članovima Koalicije za zaštitu rijeka, poput Aarhus centra u BiH, ACT-a i Eko Gotuša, su istu napuštanjem i bojkotovali uz pisano očitovanje da je potrebno organizovati j a v n u raspravu u skladu sa zakonom i međunarodnim konvencijama o učešći javnosti, poput Aarhuske konvencije a kojom je propisano je da se zainteresirana javnost mora obavijestiti, bilo putem javne obavijesti ili pojedinačno, zavisno od potreba, u ranoj fazi postupka odlučivanja po pitanjima okoliša kada su sve opcije otvorene i može doći do učinkovitog učešća javnosti, te da to mora biti učinjeno na adekvatan, blagovremen i učinkovit način.

S obzirom na bojazan da će se glas građana ponovo pokušati suspregnuti, uz pomoć Aarhus centra u BiH i Fondacije “Atelje za društvene promjene”- ACT, te lokalnih aktivista, predjednici MZ općine Kakanj uz poruku i visibility kampanju “NE DAMO RIJEKU BOSNU!” su započeli sa prikupljanjem potpisa svojih građana.

“Odlučili smo se za skupljanje potpisa na području naše općine jer su predstavnici mjesnih zajednica u čijoj blizini je planirana gradnja mHE Bilješevo bili saglasni u mišljenju kako je to najbolji način da općinskim vlastima objasne zašto je važno da se mHE ne grade. Međutim, ponovnim pregledom u bazu podataka planiranih mHE na osnovu prostornih planova utvrdili smo da je pored mHE Bilješevo na području općine Kakanj planirana gradnja još osam mHE na različitim lokacijama širom općine. Upravo zbog toga smo odlučili za peticiju kojom tražimo zabranu gradnje svih mHE na području naše općine jer se ovaj problem očigledno tiče svih nas. Naime, iako je FBiH na korak od usvajnja zabrane izgradnje mHE, u strahu smo da bi sada i drugi investitiori mogli krenuti s podnošenjem zahtjeva za izdavanje koncesija na našoj općini kako bi preduhitrili usvajanje zakona. Njima bi u tom slučaju bilo dovoljno samo da potpišu koncesione ugovore pa da se na njih zabrana ne primjenjuje jer bi prema odredbi ovog zakona onda imali još tri godine da osiguraju sve ostale neophodne dozvole. Strah je opravdaniji jer smo na primjeru mHE Bilješevo vidjeli kako taj proces izrade studije i podnošenja zahtjeva za koncesiju teče jako brzo;” ističe Azra Berbić iz Kaknja, aktivistkinja Koalicije za zaštitu rijeka u BiH.

Napominjemo da se u Federaciji Bosne i Hercegovine trenuno vodi javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem je odredba o obustavi izdavanja energetskih dozvola za male hidroelektrane (član 2. Nacrta Zakona), čime se praktično zaustavlja gradnja malih hidroelektrana u FBiH i sprovodi Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana od 23. 6. 2020. godine.

Saopštenje se radi u okviru projekta Prekini lanac korupcije: “Pusti rijeku neka teče!”

Foto: aarhus.ba

 

 

Aarhus
Autor/ica 22.2.2022. u 14:59