Građanski aktivizam

HOĆE LI GRADSKA VLAST MOSTARA KONAČNO STATI IZA ZAHTJEVA EKOLOŠKIH AKTIVISTA I MJEŠTANA ZA ZAŠTITU BUNSKIH KANALA?

Antikorupcija
Autor/ica 27.6.2022. u 11:53

HOĆE LI GRADSKA VLAST MOSTARA KONAČNO STATI IZA ZAHTJEVA EKOLOŠKIH AKTIVISTA I MJEŠTANA ZA ZAŠTITU BUNSKIH KANALA?

Foto: tacno.net

Iskustvo življenja u ovoj zemlji i sa ovdašnjom, korupciji sklonom vlasti, koja na svakom koraku urušava pravnu državu i ignoriše interese građana, uči nas potrebi zadržavanja opreza.

Čudne, proturječne signale šalje mostarska gradska vlast u vezi sa Bunskim kanalima.

Počelo je sa izbjegavanjem novog gradonačelnika da se sretne sa aktivistima ekološkog udruženja “Majski cvijet” koje se bori protiv izgradnje mini hidroelektrana na ovom spomeniku prirode.

Potom je na sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara održanoj 09.12.2021. usvojen zaključak kojim se zadužuje nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Mostara da prilikom njegove izrade, napravi izmjenu za područje Bunskih kanala tako da se onemogući izgradnja mini hidroelektrana Buna 1 i 2.

Međutim, isto Gradsko vijeće, samo 2 mjeseca kasnije, 17.02.2022., usvojilo Odluku o donošenju i provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Mostar po kojoj na lokaciji Bunskih kanala i dalje ostaju ucrtane mini hidroelektrane.

Čudno ponašanje lokalne vlasti nastavlja se odbijanjem saradnje gradske uprave sa Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, iz koje tvrde da su se, u postupku oko izdavanja prethodne vodne saglasnosti investitoru za MHE Buna 1 i 2, više puta obraćali Gradu i da nikad nisu dobili informaciju po upitu u vezi donesenog zaključka o zabrani gradnje mHE na Bunskim kanalima, te, da li će se raditi na izmjeni i dopuni Prostornog plana, iz koga bi MHE na Bunskim kanalima bile eliminisane kao mogućnost. Na kraju se niko iz Grada nije pojavio na usmenoj raspravi organizovanoj ovim povodom 26.05.2022.

Pomenimo i proturječne signale Skupštine i Vlade HNK, u vezi koncesionog ugovora za gradnju ovih MHE.

Ovakvo ponašanje vlasti bez sumnje je ohrabrilo investitora da, bez obzira na sva dosadašnja poništavanja dozvola, od strane sudova i nadležnih institucija, nastavi sa pokušavanjem da dođe do, za gradnju, neophodnih dozvola. Što izaziva zabrinutost ekoloških udruženja i mještana ovog područja.

No, prema pisanju lokalnih medija, sljedeće sedmice bi Gradsko vijeće Grada Mostara trebalo održati sjednicu na kojoj je planirano usvajanje izmjena kojim se iz Prostornog plana brišu lokaliteti za izgradnju MHE Buna 1 i Buna 2.

Ovime bi napokon mogla biti okončana dugogodišnja borba aktivista za očuvanje prirodnih bogatstava na ovom području, nadaju se optimisti.

No, iskustvo življenja u ovoj zemlji i sa ovdašnjom, korupciji sklonom vlasti, koja na svakom koraku urušava pravnu državu i ignoriše interese građana, uči nas potrebi zadržavanja opreza.

Antikorupcija.info

Antikorupcija
Autor/ica 27.6.2022. u 11:53