Film o saradnji za budućnost

tačno.net
Autor/ica 26.11.2014. u 22:11

Film o saradnji za budućnost

Photo: Aleksander Golob / Amila Saleš

Priča o saradnji za Naturu je naziv jedinstvenog dokumentarnog filma, koji je kreiran u okviru projekta Podrška za provođenje Direktiveo pticama i Direktive o staništima u Bosni i Hercegovini – Natura 2000. Projekat financira Vlada Švedske, a njime upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Linkovi za preuzimanje filma:

»Priča o saradnji za Naturu« TV format u trajanju od 30 minuta

»Priča o saradnji za Naturu« youtube verzija u trajanju od 10 minuta

S ciljem podizanja svijesti šire javnosti o značaju očuvanja prirode, film »Priča o saradnji za Naturu« je distribuiran domaćim tv kućama i portalima. Scenario potpisuju članovi projektnog tima i Produkcija Visoki. Režiju filma potpisuje Ilhan Dervović, autor najvećeg djela snimaka prirode, ali i saradnje s ljudima u filmu. Pored njega, iza objektiva kamere bili su i Tarik Dervović, Gregor Aljančič i Marko Krašovec. Muzika i obrada tona su autorski rad Kenana Pašića. U filmu, koji je dostupan u dvije verzije, čija razlika je u dužini trajanja: od 30 minuta i od 10 minuta, možemo vidjeti izuzetne snimke životinja, biljaka i njihovih staništa, snimljenih u Bosni i Hercegovini. Medvjedi, dabrovi, divokoze, brojne značajne i endemske biljke, kao i bogatstvo rijeka, jezera, planina i šuma – svi su dio Nature 2000.

10359514_10205595627072799_5264550456036900932_n

Natura 2000 je ekološka mreža u državama članicama Evropske unije, koja omogućava saradnju svih nas za održivi razvoj i bolje sutra planete. Sve države članice su implementirale Natura 2000 mrežu – koja pokriva 18,36% područja tih država. Bosna i Hercegovina je odabrala sistematski pristup Naturi 2000 za očuvanje povoljnog stanja prirode, kao dio ispunjanjavanja predpristupnih obaveza iz Direktive o pticama i Direktive o staništima. Pomenute direktive su osnova Natura 2000 mreže – preko stručnih lista ptica, kao i drugih vrsta životinja i njihovih staništa, a omogućavaju očuvanje najvažnijih i najugroženijih vrsta i habitata.

Sa visokim nivom i bogatstvom bioraznolikosti, Bosna i Hercegovina se svrstava među evropske države. Ovu činjenicu podržava opis brojnih endemskih vrsta kao i uslovi, koji su povoljni za život mnogih ugroženih i rjetkih vrsta na razini Evrope. U projektu Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima (Natura 2000), stručnjaci su na terenu identificirali više od 200 vrsta i 60 habitata iz ekološke mreže Natura 2000. Sa ukupno 117 staništa, koji zauzimaji 19% teritorije Bosne i Hercegovine.

Ukupno 15 saradnika Nature u BiH u ovom značajnom filmu predstavljaju rezultate projekta. Među njima su predstavnci Vlade Švedske i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, domaći i međunarodni stručnjaci, kao i predstavnici institucija Bosne i Hercegovine. Poseban pogled na očuvanje prirode dali su najmlađi članovi našeg društva.

10428414_10205595627032798_7941418850840213091_n

 

O projektu

Projekt Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima (Natura 2000), koji je počeo u oktobru 2012. godine, a završava u januaru 2015. godine, predviđa sljedeće rezultate: izrađen nacrt liste Natura 2000 područja za BiH; pripremljene planove upravljanja za tri projektom predložena Natura 2000 BiH pilot područja (Tišina, Vranica, Orjen-Bijela gora); pripremljen i od strane sudionika odobren nacrt propisa i uredbi u cilju podrške uspostavljanja Natura 2000 mreže u BiH; uspostavljen Natura 2000 informacioni sistem, koji na jednom mjestu pruža sve podatke vezane za zaštitu prirode.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 26.11.2014. u 22:11