Nezavisni sindikat carinika Hrvatske: ‘Kadija te tuži, kadija ti sudi’

tačno.net
Autor/ica 13.1.2020. u 11:08

Izdvajamo

  • Smatramo da je takvim postupkom, koji je detaljno opisan u ovoj prijavi, gdje su članovi prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog suda, službenici Carinske uprave, gdje sva prava iz službe, karijere, napredovanja, materijalni i socijalni položaj ovisi o istoj osobi koja ih predlaže, gdje ne postoji nikakva neovisnost članova disciplinskog suda u radu i djelovanju i donošenju odluka, gdje postoji pristranost, izvršena je povreda prava službenika u Carinskoj upravi RH iz Evropska Konvencija za zaštitu ljudskih prava Član 6. − Pravo na pravedno suđenje (NN MU 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10), izmjena i dopuna protokola br. 14 koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. godine. Tražimo da se HITNO ukine takva „inkvizicija“ nad službenicima Carinske uprave RH

Povezani članci

Nezavisni sindikat carinika Hrvatske: ‘Kadija te tuži, kadija ti sudi’

Donosimo prijavu Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske (NSCH) protiv Carinske uprave Republike Hrvatske zbog povreda prava službenika na pošteno i pravično suđenje. Ukoliko nadležna tijela hitno ne reagiraju, obratit će se Vijeću Europe i drugim nadležnim tijelima u EU, poručuju iz Sindikata.

Prijava neispravnosti rada tijela državne vlasti – Carinske uprave RH – povreda prava na pravedno suđenje, teško kršenje ljudskih i građanskih prava iz Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda:             

Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19), podnosimo prijavu nadležnom tijelu, Pučkom pravobranitelju RH koji je ovlašten Zakonom o pučkom pravobranitelju (NN 76/12) i drugim propisima, zbog neispravnog i netransparentnog izbora članova disciplinskog suda u Carinskoj upravi, koja je u istom tijelu državne vlasti Carinske uprave definirana u prvom i drugom stupnju i sastavljena iz redova službenika Carinske uprave. Imenovanje disciplinske komisije u prvom stupnju i drugom stupnju vrši jedna te ista osoba, na prijedlog ravnatelja Carinske uprave odluku o imenovanju donosi ministar financija, a ravnatelj Carinske uprave je osoba koja istovremeno pokreće disciplinski postupak protiv službenika u Carinskoj upravi RH zbog težih povreda službenih dužnosti.

„Kadija te tuži, kadija ti sudi!“

Ravnatelj Carinske uprave RH, sukladno čl. 105. Stavak 2. Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19) predlaže članove prvostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave, na temelju čega ministar donosi rješenje o imenovanju članova.

Ravnatelj Carinske uprave RH, sukladno čl. 106. Stavak 2. Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19) predlaže članove drugostupanjskog disciplinskog suda, a imenuje ih rješenje ministar financija. To znači da su u istom tijelu državne vlasti ustrojena dva disciplinska suda koju sačinjavaju službenici Carinske uprave, sve na prijedlog ravnatelja, gdje rješenjem potvrđuje članove disciplinskog suda ministar financija. Postupak zbog teže povrede službene dužnosti pokreće zaključkom ravnatelj Carinske uprave ili carinski službenik kojeg ravnatelj za to ovlasti, sukladno čl. 110. stavak 1. Zakona o carinskoj službi.

Temeljem navedenih činjenica iz Zakona o carinskoj službi, gdje je ista osoba, ravnatelj Carinske uprave istovremeno je predlagatelj članova prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog suda, kao i osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika, gdje su članovi prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog suda službenici Carinske uprave, tada smatramo da je tim propisom i postupkom izvršena povreda prava službenika na pravedno i pošteno suđenje. Članovi prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog suda jesu carinski službenici koji nisu neovisni u svojem radu, jer im karijere u službi kasnije direktno ovise opet o odlukama i utjecaju iste osobe, ravnatelja Carinske uprave, a tako ovisni o odlukama ravnatelja koji direktno utječe na njihov socijalni i materijalni položaj, utjecajem čelnika tijela, nisu samostalni, nepristrani niti neovisni u donošenju odluka. Sama definicija i postavke gdje su prvostupanjski i drugostupanjski disciplinski sud utemeljeni i djeluju u istom tijelu državne vlasti, gdje je predlagatelj sastava disciplinskog suda i pokretač postupka radi teške povrede službene dužnosti jedna te ista osoba, ravnatelj CURH a gdje su članovi disciplinskog suda službenici istog tijela državne uprave, upućuje ne samo na nepošteno i nepravično suđenje, nego upućuje na korupcijske i druge procese, što nije dopustivo. U ranijem razdoblju prvostupanjski disciplinski sud je bio sastavljen od jednog predstavnika Carinske uprave, od jednog predstavnika Ministarstva uprave, gdje je treći član bio sudac Županijskog suda u Zagrebu, što je ispravan model. Drugostupanjski disciplinski sud je bio sastavljen isključivo od sudaca, a to je ta neovisnost koja treba biti prisutna u takvim tijelima. Sud koji je sastavljen od službenika istog tijela državne vlasti u kojem se vodi postupak je ustvari definicija i stvarna korupcija! Čelnik tijela koji pokreće postupak radi teške povrede službene dužnosti može i utječe na rad i djelovanje službenika, članova tih disciplinskih sudova, što bitno utječe na nezavisnost i pristranost u donošenju odluka.

Smatramo da je takvim postupkom, koji je detaljno opisan u ovoj prijavi, gdje su članovi prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog suda, službenici Carinske uprave, gdje sva prava iz službe, karijere, napredovanja, materijalni i socijalni položaj ovisi o istoj osobi koja ih predlaže, gdje ne postoji nikakva neovisnost članova disciplinskog suda u radu i djelovanju i donošenju odluka, gdje postoji pristranost, izvršena je povreda prava službenika u Carinskoj upravi RH iz Evropska Konvencija za zaštitu ljudskih prava Član 6. − Pravo na pravedno suđenje (NN MU 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10), izmjena i dopuna protokola br. 14 koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. godine. Tražimo da se HITNO ukine takva „inkvizicija“ nad službenicima Carinske uprave RH – predsjednik NSCH, Željko Popović.

tačno.net
Autor/ica 13.1.2020. u 11:08