Plesna predstava Metamorfoze 2 održana u Beogradu

tačno.net
Autor/ica 31.10.2017. u 17:37

Plesna predstava Metamorfoze 2 održana u Beogradu

Foto: Doc. Nemanja Maras

Plesna predstava Metamorfoze 2, izvedena je 30.10.2017. u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu.

Inspirisana istoimenim Ovidijevim remek-delom, ova plesna predstava je nastala kao samostalni koreografsko-plesni rad studenata Instituta za umetničku igru pod mentorstvom Doc. Aleksandra Nikolića, autora libreta i režije.
Ovidije započinje svoje delo rečima “In nova  fert animus mutatas dicere forma/corpora ” (Govoriću o stvarima izmenjenim u nove forme) opisujući u XV knjiga transformaciju smrtnika u biljke, životinje, planine i reke, nebeska tela i sile. Kroz antičku mitološku građu besmrtni pesnik govori o metaforičnim transformacijama, dajući filozofsko objašnjenje o nastanku sveta i njegovom funkcionisanju, o smislu i besmislu postojanja, moralnim stavovima, tragetskim odlukama i tragičnim sudbinama heroja i besmrtnika.
Ovidijevo delo je tokom dve hiljade godina od nastanka uticalo na nebrojene pesnike, vizuelne i dramske umetnike (Aligijeri, Bokačo, Šekspir…) koji su, stvarajući svoja dela inspirisana Metamorfozama uvek započinjali svoju umetničku i intimnu metamorfozu. Ideja vodilja rada na Metamorfozama studenata Instituta za umetničku igru je bila slična- da se kroz jedan intimni proces, u kojem se istražuje sopstveno biće, sopstveni najskriveniji motivi, najdublje tajne, bolovi, radosti, snovi i nadanja, kao i razočaranja i strahovi- nadgradi staro “ja” i da mladi umetnik započne svoju moralnu, estetičku i intimnu transformaciju. Kao i kod Ovidija, namerno je korišćen tekstualni predložak koji formalno obrađuje grčko-rimski korpus mitova. Ipak, bez obzira na antički libreto, mladi umetnici u ovoj kolažnoj strukturi predstavljaju publici svoj pogled na savremeni svet, savremene moralne i političke probleme, kao i intimne meditacije predstavljene univerzalnim i apstraktnim jezikom igre.

Autor libreta i režije:

Doc. Aleksandar Nikolić

Koreograf:

Jovana Ikonić – student III godine Instituta za umetničku igru

Izvođači:

Studenti I, II i III godine Instituta za umetničku igru

Marija Dimitrovska
Teodora Vujkov
Anđelija Jovanović
Alisa Oravec
Marija Trifunović
Manja Pavićević
Tijana Koprivica
Andrijana Cvetinčanin
Marija Tomić
Luka Stojković
Petar Božović

Jovana Radovanović – tekst

Biljana Jovanović – sopran

Mina Gligorić – sopran

Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu, Klasa prof. Katarine Jovanović

tačno.net
Autor/ica 31.10.2017. u 17:37