Online trening za novinare

„Kako izveštavati sa suđenja za ratne zločine u Srbiji“

tačno.net
Autor/ica 4.3.2022. u 14:41

„Kako izveštavati sa suđenja za ratne zločine u Srbiji“

Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva novinare i studente završne godine žurnalistike da se prijave za online trening o izveštavanju sa suđenja za ratne zločine u Srbiji koji će se održati u periodu od 21. do 24. marta 2022. godine.

Tokom treninga polaznici će u formi interaktivnih predavanja biti upoznati sa osnovnim principima objektivnog izveštavanja sa suđenja za ratne zločine, izazovima istraživačkog novinarstva u oblasti tranzicione pravde, načinima razvijanja senzibilisanosti kod novinara prilikom istraživanja i izveštavanja o temama suočavanja sa prošlošću i problemima sa kojima se suočavaju novinari u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu tokom praćenja suđenja.

Dugogodišnje iskustvo u izveštavanju o temama koje se odnose na ratove 90-tih, praćenje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima polaznicima će preneti novinari iz regiona koji se dugi niz godina bave temama tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću.

Cilj treninga je da se polaznici treninga – iskusni novinari i studenti koji su na početku svog novinarskog puta, zainteresuju i ohrabre da objektivno i sistematično prate teme koje se odnose na ratove i zločine tokom 1990-tih, kao i suđenja koja se vode pred domaćim sudovima. Nakon završenog treninga polazni će imati mentorsku podršku FHP-a za pisanje i objavljivanje članaka o suđenjima za ratne zločine.

Pravo prijave imaju novinari i studenti završnih godina žurnalistike koji su zainteresovani za teme tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću.

Radni jezici treninga biće srpski i engleski.

Preliminarna agenda dostupna je na sledećem linku.

Možete se prijaviti do 16. marta u 23:59 putem formulara na sledećem linku.

Kandidati će biti obavešteni o izboru 17. marta, kada će im biti dostavljena i finalna agenda.

 

Trening se realizuje u okviru projekta „Pravda za žrtve seksualnog nasilja“ koji finansira Evropska unija a realizuje Fond za humanitarno pravo.

tačno.net
Autor/ica 4.3.2022. u 14:41