Javni poziv za praćenje suđenja u predmetu Štrpci pred Višim sudom u Beogradu

Časlav Ninković
Autor/ica 23.3.2019. u 10:32

Javni poziv za praćenje suđenja  u predmetu Štrpci pred Višim sudom u Beogradu

Fond za humanitarno pravo (FHP) upućuje poziv zainteresovanim građanima Srbije da se prijave za praćenje suđenja pred Višim sudom u Beogradu, u predmetu Štrpci, 03. i 04. aprila 2019. godine, sa početkom u 9.30h.

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je podiglo optužnicu protiv četvorice nekadašnjih pripadnika jedinice “Osvetnici” i jednog pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin koji je počinjen u mestu Štrpci (BiH). Optuženima se stavlja na teret da su u stanici Štrpci nasilno zaustavili voz koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar, te da su iz njega izveli 20 putnika (18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta), koje su potom vojnim kamionom odvezli u prostorije osnovne škole u mestu Prelovo kod Višegrada. U optužnici se navodi da su optuženi otetim putnicima oduzeli sve vredne stvari, pretukli ih, vezali žicom i odvezli u napuštenu kuću u obližnje selo Mušići, gde su im naredili da legnu, a zatim ih ubili.

Praćenje suđenja za ratne zločine ima za cilj da zainteresovanoj javnosti omogući bolje informisanje i neposredno iskustvo praćenja suđenja koja su u toku pred nadležnim sudom u Srbiji, čime se afirmiše pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine.

Informisanje javnosti o sudskim postupcima za ratne zločine i činjenicama koje su utvrđene tokom ovih postupaka jedan je od preduslova za objektivno sagledavanje prošlosti i stvaranje društvenog pamćenja o počinjenim zločinima i žrtvama tih zločina, što je posebno važno, imajući u vidu činjenicu da ni Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, kao ni Odeljenja za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu nemaju razvijene programe informisanja.

FHP poziva sve zainteresovane punoletne građane Srbije da se prijave za dolazak na suđenje u navedenim terminima. U slučaju velikog broja prijavljenih, prednost će imati novinari, aktivisti organizacija civilnog društva, umetnici i studenti.

Prijava za praćenje suđenja se vrši putem email adresa: trials@hlc-rdc.org, najkasnije do 31. marta 2019. godine.

Troškove putovanja, smeštaja i ishrane snosi FHP.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem email adrese: trials@hlc-rdc.org.

Časlav Ninković
Autor/ica 23.3.2019. u 10:32