Digitalna arhivska kolekcija Fonda za humanitarno pravo – „Zločini u Foči 1992. godine“

tačno.net
Autor/ica 2.8.2021. u 14:40

Digitalna arhivska kolekcija Fonda za humanitarno pravo – „Zločini u Foči 1992. godine“

Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavlja prvu digitalnu arhivsku kolekciju „Zločini u Foči 1992. godine“. 

Digitalna kolekcija sadrži presude, video-zapise, dokazne predmete i druge materijale prikupljene iz sudskih baza podataka i arhive FHP-a. Cilj kolekcije je da na što potpuniji način predstavi i dokumentuje ratne zločine nad bošnjačkim stanovništvom Foče počinjene na početku rata u Bosni i Hercegovini.

Kako su naveli iz FHP-a, kada je Foča krajem aprila 1992. godine pala pod kontrolu srpskih snaga, usledila su hapšenja nesrpskih civila i njihovo odvođenje u zatočeničke objekte. Posebna meta napada bile su bošnjačke žene i devojčice, od kojih su mnoge držane u seksualnom ropstvu u nekoliko zatočeničkih objekata, gde su silovane, mučene i na druge načine zlostavljane i ponižavane.

“U Foči su zabeleženi neki od najdrastičnijih primera sistematskog seksualnog nasilja tokom rata u BiH, koje je bilo i jedan od razloga osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Suđenje pred MKSJ u predmetu Kunarac i drugi predstavlja prekretnicu u međunarodnom krivičnom pravu, jer je proširilo okvir dela „porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti“ tako da uključi i seksualno porobljavanje. Zahvaljujući ovom i drugim predmetima pred MKSJ koji su se bavili seksualnim nasiljem, priznato je da silovanje nije samo prateća pojava oružanih sukoba, nego i moćno oruđe rata koje se koristi za zastrašivanje, progon i teror”, kazali su.

Digitalna arhivska kolekcija „Zločini u Foči 1992. godine“ je dostupna na sledećem linku.

tačno.net
Autor/ica 2.8.2021. u 14:40