Predrag Kojović: Deklaracija o Hrvatima u BiH prepreka je dobrosusjedskim odnosima

tačno.net
Autor/ica 13.12.2018. u 15:23

Predrag Kojović: Deklaracija o Hrvatima u BiH prepreka je dobrosusjedskim odnosima

Foto: Reuters

Predložena Deklaracija o položaju Hrvata u BiH predstavlja politički i diplomatski neprihvatljiv čin, kojim politički vrh Republike Hrvatske vrši direktno uplitanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Time se ugrožavaju dobrosusjedski odnosi i dodatno destabilizira politička klima u regiji, ali i u samoj BiH.

Neprihvatljivo je da najviše političko tijelo jedne države tumači Ustav i demokratske procedure druge države, pri tom selektivno uz očitu potporu jednoj političkoj opciji, konkretno HDZ-u i Draganu Čoviću.

Sam tekst Deklaracije, pravno je upitan i proizvoljno selektivan. Selektivno citiranje Ustava BiH, kao i istorije BiH, samo dodatno umanjuju kredibilitet ovakve Deklaracije. Nažalost, najveću štetu upravo čini politički duh i poruka ovog dokumenta koja indirektno suprotstavlja interese države BiH i interese Hrvata u BiH, što je neprihvatljivo i netačno.

Ova Deklaracija tretira Hrvate u BiH kao dijasporu, i time se ugrožava sama suština prava i obaveza koje Hrvati imaju unutar Bosne i Hercegovine. Sabor susjedne države indirektno priziva na partijsku homogenizaciju te guši politički i ideološki pluralizam unutar hrvatske zajednice u BiH, prijeko potreban za njen napredak.

Ova deklaracija zahtijeva nedvosmislen odgovor Bosne i Hercegovine, prvenstveno u kontekstu insistiranja na suverenitetu naše države, ali i stvaranju normalnijeg okvira za saradnju za koju je potrebno razumijevanje i obostrano povjerenje. Potrebno je istaknuti da je jučerašnja rasprava pokazala da i u ovom trenutku u Hrvatskoj, kako u Saboru tako i van njega, postoje one snage koje ne podržavaju Deklaraciju, što nam daje nadu da ipak postoji politički prostor za izgradnju budućih dobrosusjedskih odnosa. Ravnopravnost svih, i građana i naroda, te razvijanje dobrih i korisnih odnosa sa zemljama u regionu uz uzajamno poštivanje suvereniteta su bile i ostaće temeljni politički principi djelovanja Naše stranke.

tačno.net
Autor/ica 13.12.2018. u 15:23